MNE

ENG

Samoodrživost I MI Boke

31.08.2022

ilustracija osi

Cilj projekta je: „Osigurati održivo finansiranje usluge besplatnog pristupačnog taxi prevoza za žene s invaliditetom iz Boke, kroz prikupljanje sredstava od privrednog sektora i građana/ki.”. On će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Trening o prikupljanju sredstava; Omogućavanje online donacija na veb sajtu i društvenim mrežama I MI Boke; Slanje dopisa za dodjelu donacija privrednom sektoru; i Online kampanja. Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Obezbjeđeno kontitnuirano i održivo finansiranje I MI Boke od strane privrednog sektora i građana/ki; i Prikupljeno najmanje 3500$ za uslugu besplatnog pristupačnog taxi prevoza za žene s invaliditetom iz Boke. Ciljne grupe su: privredni sektor, građani/ke Crne Gore, pojedinci/ke iz inostranstva, a krajnji/e korisnici/e projekta su OSI i njihove porodice iz Boke. Projekat je započeo 1. septembra 2022. godine i trajaće do 28. februara 2023. godine. Vrijednost tehničkog granta je 1000$, dok se nakon završetka projekta očekuje dupliranje prikupljenih sredstava u iznosu od 3500$. Projekat finansira Trag fondacija u okviru fonda za prikupljanje sredstava.

Komentariši
0