MNE

ENG

Sistematična i objektivna podrška OSI u Boki

05.02.2023

viber image 2023-03-27 11-58-41-690 copy

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti samostalnom životu osoba s invaliditetom (OSI) u Boki, kroz razvoj i pružanje servisa podrške koji odgovaraju na njihove potrebe.ˮ, a specifični cilj je: „U periodu od 6 mjeseci osigurati planiranje, razvoj i pružanje servisa podrške za samostalan život OSI u Boki koji odgovaraju na potrebe korisnika/ca I MI Boke i koje su zasnovane na sistematičnom i objektivnom pristupuˮ.

SAMOSTALAN ŽIVOT OSI

06.08.2023

ilustracija mladih

U cilju poboljšanja kvaliteta života osoba s invaliditetom (OSI) izuzetno je važno isticati i zastupati principe samostalnog života. Živjeti samostalno znači imati mogućnost da donosite sopstvene odluke i izbore i da imate kontrolu nad svojim životom. Samostalan život znači situaciju kada OSI imaju jednake mogućnosti da učestvuju u zajednici i životu kao i svaki drugi/a građanin/a, da biraju i donose odluke važne za sebe.

I MI BOKE PORUČILA DA INSTITUCIJE SISTEMA NISU URADILE NIŠTA DA USLUGE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE BUDU DOSTUPNE I PRISTUPAČNE ZA OSI

06.06.2023

viber image 2023-06-10 15-32-43-803

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović, je 6. juna, 2023. godine u PR Centru u Podgorici govorila na Panelu „Dostupnost usluga socijalne i dječje zaštite osobama s invaliditetom u Crnoj Gori“. Panel je bio dio Konferencije „Da li su usluge socijalne i dječje zaštite dostupne osobama s invaliditetom u Crnoj Gori“, koju su ogranizovali Savez Slijepih Crne Gore i Udruženje za podršku osobama s invaliditetom Bijelo Polje u okviru projekta „Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori“, koji finansira Evropska unija kroz podršku za civilno društvo (CSF) i Ministarstvo javne uprave Crne Gore.