MNE

ENG

Omogućiti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru

11.07.2021

socijalna inkluzija logo

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti socijalnoj inkluziji OSI u Kotoru.“, a specifični cilj je: „U periodu od 9 mjeseci, stvoriti preduslove za razvoj i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite za OSI i članove/ice njihovih porodica iz Kotora, u skladu sa njihovim realnim potrebama a uz partnerstvo svih zainteresovanih strana i podršku javnosti.“.

Najava: Trening za intervjuere/ke u organizaciji I MI Boke

16.07.2021

najava treninga logo
Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) u četvrtak, 4. marta 2021. godine sa početkom u 10:00h u Galeriji Solidarnosti - Palata Pima, Kotor, organizuje Trening za intervjuere/ke, čiji je cilj da se deset OSI i članova/ica njihovih porodica iz Kotora obuči za obavljanje intervjua o neophodnosti usluga socijalne i dječje zaštite (USDZ). O servisima podrške i uslugama iz te oblasti govoriće trenerica Miroslava-Mima Ivanović...