MNE

ENG

StaO-SI na put

09.01.2022

saobraćaj ilustracija

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti obezbjezbjeđivanju uslova za puno i aktivno učestvovanje osoba s invaliditetom (OSI) u oblasti saobraćaja, a specifični ciljevi projekta su: „U periodu od 8 mjeseci, pružiti preduslove za aktivnije ostvarivanje prava OSI na slobodno kretanje u Boki” i „U periodu od 8 mjeseci, upoznati sve zainteresovane strane u Boki s problemima i pravima OSI u saobraćaju, sistematskom i planskom edukacijom i informisanjem”.

Otvorena Izložba fotografija „Stao si mi na put”.

29.08.2022

izložba

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u ponedjeljak 29. avgusta organizovala svječano otvaranje Izložbe fotografija „Stao si mi na put”. Ovaj događaj je dio projekta „StaO SI na put”, koji finansira Ministarstvo kapitalnih investicija.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – ODRŽAN OKRUGLI STO O UČEŠĆU OSI U SAOBRAĆAJU BOKE

05.09.2022

okrugli sto

Okrugli sto o učešću osoba s invaliditetom (OSI) u saobraćaju Boke, održan je u ponedjeljak 5. septembra 2022. godine sa početkom u 10:00 časova, u Staklenoj galeriji JU Kulturnog centra „Nikola Đurković” u Kotoru. Ovaj događaj je dio projekta „StaO SI na put”, a koji je finansiran od strane Ministarstva kapitalnih investicija. Ujedno, ovo je bio i posljednji dan Izložbe „Stao si mi na put” gdje je prikazano najupečatljivih 15 fotografija iz Konkursa za fotografije u okviru kojeg su građani/ke Boke slali/e pozitivne i negativne primjere poštovanja prava OSI u saobraćaju.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODRŽANA ULIČNA AKCIJA „MAKNI MI SE S PUTA!” U KOTORU

01.09.2022

ulična akcija

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 2. septembra 2022. godine, u periodu 7:30 – 12:00 časova, održala Uličnu akciju „Makni mi se s puta!” natri najprometnije saobraćajnice u Kotoru. Na Uličnoj akciji su predstavnice i volonteri/ke I MI Boke dijelili/e građanima/kama Kotora letke o poštovanju pravaosoba s invaliditetom (OSI)na slobodno kretanje. Aktivnost je u značajnoj mjeri podržana od strane predstavnika/ca državnih i lokalnih institucija.

NAJAVA DOGAĐAJA - IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „STAO SI MI NA PUT”

22.08.2022

izlozba fotografija

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) od ponedjeljka 29. avgusta do ponedjeljka 5. septembra 2022. godine u Staklenoj galeriji JU Kulturnog centra „Nikola Đurković” (stari grad Kotor), organizuje Izložbu fotografija „Stao si mi na put”. Otvaranje Izložbe fotografija će se održati u ponedjeljak 29. avgusta, u 19:00 časova, a tokom trajanja Izložbe će se organizovati Ulična akcija „Makni mi se s puta!” i Okrugli sto o učešću osoba s invaliditetom (OSI) u saobraćaju Boke. Ovi događaji su dio projekta „StaO SI na put”, koji finansira Ministarstvo kapitalnih investicija.

I MI BOKE OBEZBJEĐUJE BESPLATAN PRISTUPAČAN TAXI PREVOZ ZA OSI IZ BOKE

07.04.2022

prevoz

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) do 10. septembra 2022. godine obezbjeđuje besplatan pristupačan taxi prevoz za osobe s invaliditetom (OSI) iz Boke. Pristupačan prevoz je dostupan 24h na cijeloj teritoriji Crne Gore, a obezbjeđuje se u saradnji sa taxi udruženjima: Red Taxi Kotor (za OSI iz Kotora i Tivta) i Taxi More (za OSI iz Herceg Novog).

POZIV ZA UČEŠĆE U FOTO KONKURSU I MI BOKE O PRAVIMA OSI U SAOBRAĆAJU

16.02.2022

two-disabled-people-walking-crossing-avenue-road-vector-38667274

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) otvara Konkurs za fotografije o pravima osoba s invaliditetom (OSI) iz Boke u saobraćaju. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane građane/ke i posjetioce/teljke opština Boke (Herceg Novi, Kotor i Tivat), a njihove fotografije će se objavljivati na društvenim mrežema I MI Boke od kojih će najmanje 15 najboljih biti predstavljeno i na sedmodnevnoj Izložbi u maju.