MNE

ENG

I MI BOKE OBEZBJEĐUJE BESPLATAN PRISTUPAČAN TAXI PREVOZ ZA OSI IZ BOKE

07. 04. 2022

prevoz

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) do 10. septembra 2022. godine obezbjeđuje besplatan pristupačan taxi prevoz za osobe s invaliditetom (OSI) iz Boke. Pristupačan prevoz je dostupan 24h na cijeloj teritoriji Crne Gore, a obezbjeđuje se u saradnji sa taxi udruženjima: Red Taxi Kotor (za OSI iz Kotora i Tivta) i Taxi More (za OSI iz Herceg Novog).

OSI iz Boke se nalaze u izrazito nepovoljnom položaju, s obzirom na nepristupačnost javnog prevoza koja ih sputava u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Iako preduzeće za autobuski prevoz putnika Blue Line, koje obavlja gradski i prigradski prevoz u svim opštinama Boke, posjeduje par niskopodnih autobusa, oni uglavnom saobraćaju na malom broju unutar-gradskih relacija, a čak je i prevoz na ovim relacijama često nepouzdan. Pristupačan međugradski drumski saobraćaj ne postoji, kao ni pomorski. Izuzev pomenutog gradskog i prigradskog prevoza, jedini pouzdani vid pristupačnog prevoza za OSI u Boki vrše dva taxi udruženja: Red Taxi Kotor i Taxi More.

I MI Boke je zbog toga ostvarila saradnju upravo s ovim taxi udruženjima, i to sa ciljem poboljšanja položaja OSI iz Boke u lokalnom, ali i međugradskom saobraćaju i stvaranja uslova za njihovo nesmetano i dostojanstveno kretanje. Red Taxi Kotor i Taxi More posjeduju u potpunosti pristupačna vozila i profesionalne vozače obučene za omogućavanje nesmetanog smještanja OSI u vozilo. Dva pristupačna vozila u posjedu Taxi More obezbjeđuju prevoz korisnika/ce invalidskih kolica i jedne ili najviše dvije osobe u pratnji, a pristupačno vozilo Red Taxi Kotor obezbjeđuje prevoz korisnika/ce invalidskih kolica i do 4 osobe u pratnji. Zainteresovane OSI i njihove porodice moraju poslati svoju adresu (polazne tačke vožnje), dokaz o korišćenju invalidskih kolica i/ili otežanom kretanju (medicinski ili neki drugi dokument u kome se navodi vrsta invalidnosti i pomagala koja osoba koristi). Vožnje se naručuju dva dana unaprijed na broj I MI Boke: +382 68 022 805.

Ova aktivnost je dio projekta „StaO-SI na put”, kojeg I MI Boke sprovodi u „Oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju”, a uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Komentariši

POZIV ZA UČEŠĆE U FOTO KONKURSU I MI BOKE O PRAVIMA OSI U SAOBRAĆAJU

16. 02. 2022

two-disabled-people-walking-crossing-avenue-road-vector-38667274

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) otvara Konkurs za fotografije o pravima osoba s invaliditetom (OSI) iz Boke u saobraćaju. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane građane/ke i posjetioce/teljke opština Boke (Herceg Novi, Kotor i Tivat), a njihove fotografije će se objavljivati na društvenim mrežema I MI Boke od kojih će najmanje 15 najboljih biti predstavljeno i na sedmodnevnoj Izložbi u maju. Iako su Herceg Novi, Kotor i Tivat turistički centri, u ovim opštinama gotovo da ne postoji dovoljna svijest o brojnim barijerama sa kojima se OSI koje žive u ovim opštinama, ali i one koje kao turisti/kinje dolaze u Boku, suočavaju u javnom prevozu. Nepristupačna prevozna sredstva u javnom prevozu (autobusi, turistički brodići i vozići, taksi vozila), stepenice na javnim površinama, nepropisno parkirana vozila na mjestima za OSI ili spuštenim ivičnjacima trotoara samo su neki od primjera svakodnevnog kršenja prava OSI u saobraćaju u Boki. Sa druge strane, ipak postoje i dobri primjeri, poput dva pristupačna taksi vozila u voznom parku Taxi More u Herceg Novom i jednog u Kotoru i Tivtu udruženja Red Taxi Kotor. Želimo da podstaknemo sve zainteresovane građane/ke i posjetioce/teljke Boke da obrate pažnju na ulice kojima se kreću i učesnike/ce saobraćaja oko sebe, te fotografski zabilježe pozitivne i negativne primjere (ne) ravnopravnog položaja OSI u saobraćaju. Fotografijama će svaka zainteresovana osoba imati priliku da kreira Kampanju I MI Boke o pravima OSI u oblasti saobraćaja, te će sami građani/ke jedni drugima objavljivanjem fotografija na našim društvenim mrežama podizati svijest o (ne) ograničenjima sa kojima se OSI susrijeću u svakodnevnom kretanju, a na koje rijetko obraćamo pažnju. Fotografskim prikazima narušavanja prava OSI u saobraćaju ćemo moći da identifikujemo glavne probleme, podignemo svijest i informisanost o njima i zajednički tražimo adekvatno rješenje! Najupečatljivih 15 fotografija će biti grafički obrađene i u njih će biti dodate poruke za adekvatno ponašanje u saobraćaju i poštovanja prava OSI na slobodno kretanje. One će biti predstavljene javnosti u toku 7 dana u Kotoru, u okviru Izložbe fotografija „StaO SI mi na put” koja će biti organizovana povodom obilježavanja Globalnog dana podizanja svijesti o pristupačnosti, 19. maja 2022. godine. Fotografije i naznačenje lokacije na kojima su zabilježene dostavite na Viber broj +382 68 022 803, e-mail adresu: sanela@imiboke.me i/ili putem direktne poruke na Instagramu ili Facebooku I MI Boke. Ova Kampanja je dio projekta „StaO-SI na put”, kojeg I MI Boke sprovodi u „Oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju”, a uz podršku Ministarstva kapitalnih investicija.

Komentariši

StaO-SI na put

09. 01. 2022

saobraćaj ilustracija

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti obezbjezbjeđivanju uslova za puno i aktivno učestvovanje osoba s invaliditetom (OSI) u oblasti saobraćaja, a specifični ciljevi projekta su: „U periodu od 8 mjeseci, pružiti preduslove za aktivnije ostvarivanje prava OSI na slobodno kretanje u Boki” i „U periodu od 8 mjeseci, upoznati sve zainteresovane strane u Boki s problemima i pravima OSI u saobraćaju, sistematskom i planskom edukacijom i informisanjem”. Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Pristupačan taxi prevoz za OSI, Kampanja o pravima OSI u oblasti saobraćaja, Izložba fotografija „StaO SI mi na put”, Ulična akcija „Makni mi se s puta!” i Okrugli sto o učešću OSI u saobraćaju Boke. Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Najmanje 10 OSI iz Boke povećalo uživanje slobode kretanja za najmanje 30%; Povećana informisanost građana/ki Boke o pravima OSI u oblasti saobraćaja za najmanje 30%; Najmanje 2000 građana/ki Boke informisano o pravima OSI u oblasti saobraćaja; Podignut nivo saradnje različitih zainteresovanih strana u oblasti saobraćaja za najmanje 30% i definisane mjere koje se trebaju preduzeti u cilju smanjenja diskriminacije OSI u saobraćaju u Boki. Ciljne grupe su: OSI iz Boke, lokalne samouprave, državne i lokalne institucije, nadležne inspekcije, pružaoci usluga u javnom prevozu i opšta javnost. Projekat je započeo 10. januara i trajaće do 10. Avgusta 2022. godine i realizovaće se na teritoriji Boke. Njegov ukupan budžet iznosi: 8.176,40€, a iznos koji finansira Ministarstvo kapitalnih investicija je 6.752,00€.

Komentariši