MNE

ENG

U POSLJEDNJIH GODINU DANA URAĐENO SKORO NIŠTA NA UNAPRJEĐENJU POLOŽAJA ŽENA S INVALIDITETOM

07.03.2023

viber image 2023-03-09 15-42-58-089 copy

Uoči Međunarodnog dana žena, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), je u utorak 7. marta 2023. godine, organizovala Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom – godinu dana kasnije”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici. Ovo je drugi događaj u Crnoj Gori, koji se organizuje povodom 8. marta, a koji je posvećen ženama s invaliditetom, nakon prve Javne debate „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, koju je istog dana prošle godine organizovala I MI Boke.Na ovogodišnjoj Javnoj debati zainteresovane strane su provjerile da li se i u kojoj mjeri djelovalo shodno prošlogodišnje Javne debate.

NAJAVA DOGAĐAJA: JAVNA DEBATA I MI BOKE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM - GODINU DANA KASNIJE”

28.02.2023

viber image 2023-03-01 11-26-27-997

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u utorak 7. marta 2023. godine, sa početkom u 10:00 časova organizuje Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom - godinu dana kasnije”, putem Zoom platformei u PR Centru u Podgorici,Bulevar Josipa Broza 23A.Ova Javna debata se organizuje u okviru projekta , koji finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Učinimo žene s invaliditetom vidljivim

08.01.2023

Disability-and-Maternal-Health

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti smanjenju diskriminacije i nasilja nad ženama s invaliditetom u Crnoj Gori.“, a specifični cilj je: „U periodu od 8 mjeseci, podići nivo svijesti i znanja za rad na smanjenju stepena nasilja i diskriminacije žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom od strane zainteresovanih strana, žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i opšte javnostiˮ.