MNE

ENG

UključiO-SI se

26.06.2023

ukljuciO-SI se

Opšti cilj ovog projekta je: „Doprinijeti prevenciji socijalne isključenosti osoba s invaliditetom (OSI), kroz zapošljavanje nezaposlenih lica na poslovima pružanja personalne asistencije i druge podrške OSI.”. Specifični cilj projekta je: „U periodu od tri mjeseca unaprijediti radne sposobnosti i povećati zapošljivost tri nezaposlena lica iz evidencije Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, zapošljavanjem na privremenim netržišnim poslovima pružanja podrške OSI.”.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Pripremne aktivnosti; Personalna asistencija za OSI; Pružanje podrške OSI u realizaciji aktivnosti I MI Boke i učešću na različitim događajima i Monitoring i evaluacija.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Zaposlena tri lica s evidencije nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na period od tri mjeseca na poslovima pružanja podrške OSI; Pružena personalna asistencija i drugi vidovi podrške za 30 OSI u periodu od tri mjeseca; Pruženo 1584 sata personalne asistencije i drugih vidova podrške za najmanje 30 OSI; Povećan nivo znanja i vještina u oblasti pružanja personalne asistencije i drugih vidova podrške OSI kod tri lica s evidencije nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za najmanje 30%; Povećan nivo samostalnosti i društvenog aktivizma najmanje 30 OSI i njihovih porodica u periodu od tri mjeseca za najmanje 30%; OSI učestvovale na najmanje četiri događaja I MI Boke i drugih organizacija i institucija.

Ciljne grupe ovog projekta su: OSI, nezaposlena lica i opšta javnost.

Projekat je započeo 26. juna i trajaće do 24. oktobra 2023. godine, a njegov budžet je 5.112,63€. Projekat finansira Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz program Javnog rada.

Komentariši
0