MNE

ENG

Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost

11. 07. 2021

zene sa invaliditetom logo

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti smanjenju višestruke diskriminacije i nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom u Crnoj Gori.“, a njegov specifični cilj je: „Pokrenuti akciono planiranje zasnovano na podacima od strane relevantnih zainteresovanih strana i osnažiti žene i devojke s invaliditetom i članove/ce njihovih porodica da rade na rješavanju problema žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom.“.

Oni će se postići sprovođenim sljedećih aktivnosti: Prikupljanje podataka o višestrukoj diskriminaciji i nasilju nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i podršci potrebnoj njima i njihovim porodicama; Izveštaj o istraživanju; Edukacija žena i djevojaka s invaliditetom i njihovih porodica o pitanjima važnim za žena, djevojke i djevojčice s invaliditetom; Edukacija za žene i djevojke s invaliditetom o korišćenju Zoom platforme; I medijska i kampanja zagovaranja.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Prikupljeni podaci o višestrukoj diskriminaciji i nasilju nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i podršci potrebnoj njima i njihovim porodicama, ojačan aktivizam žena i djevojaka s invaliditetom i članova/ica njihovih porodica za njihova prava, kao i podignuta svijest o problemima žena, djevojaka i djevojčica sa invaliditetom.

Ciljne grupe su žene, djevojke i djevojčice s invaliditetom, njihove porodice, NVO koje se bave ljudskim pravima, relevantne državne institucije, mediji, međunarodni subjekti i opšta javnost. Projekat je započeo 15. oktobra 2019. godine i trajaće do 31. decembra 2021. godine, a njegov budžet iznosi 17.027,50 američkih dolara. Projekat finansira američka ambasada u Podgorici.

Komentariši

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - RADIONICA O OSNAŽIVANJU ŽENA I DJEVOJAKA S INVALIDITETOM IZ BIJELOG POLJA i PLJEVALJA ZA PREPOZNAVANJE I PRIJAVLJIVANJE NASILJA

09. 12. 2021

mima na radionici

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), je u petak 10. decembra, sa početkom u 10:00h, a povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizovala Radionicu sa ženama i djevojakama s invaliditetom iz Bijelog Polja i Pljevalja na temu „Osnaživanje žena i djevojaka s invaliditetom za prepoznavanje i prijavljivanje nasilja”. Radionicu je vodila izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović.

Na Radionici se govorilo o specifičnim oblicima nasilja kojima su izložene žene i djevojke s invaliditetom, postojećim i potrebnim mehanizmima zaštite. Ova tema je prepoznata kao najvažniji problem sa kojim se žene i djevojke s invaliditetom u Crnoj Gori suočavaju, u okviru Istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama, u kome je učestvovalo 30 žena i djevojaka s invaliditetom. Radionica se održala preko Zoom platforme i trajala je preko 90 minuta.

Na Radionici je učestvovalo šest žena i djevojaka s invaliditetom iz Bijelog Polja i Pljevalja. One su govorile o svojim ličnim iskustvima i iskustvima žena i djevojaka s invaliditetom koje poznaju, a koje podrazumjevaju nasilničko i diskriminatorsko ponašanje, kako članova porodica, tako i zaposlenih u zdravstvenim i drugim institucijama. Istakle su da je nasilje i diskriminacija nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom od strane članova/ica njihovih porodica naročito prisutna u ruralnim područjima na sjeveru Crne Gore. Sa Radionice je preporučeno da se u budućem periodu organizuju grupe samopomoći žena i djevojaka s invaliditetom koje bi se češće sastajale i razgovarale o temama višestruke intersekcijske diskriminacije ove grupe žena. Uočena je i potreba uspostavljanja i pružanja licencirane usluge individualnog psihološkog savjetovališta za žene i djevojke s invaliditetom u svakom gradu. Ova Radionica je dio projekta „Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost”, kojeg finansira Američka ambasada u Podgorici. Ovo je treća od ukupno pet radionica sa ženama i djevojkama s invaliditetom širom Crne Gore, koje se održavaju u okviru ovog projekta. Pored ovih, planirana je još jedna Radionica od ukupno tri sa članovima/icama porodica žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom, na temu ostvarivanja prava na usluge socijalne i dječje zaštite.  

Komentariši

NAJAVA DOGAĐAJA RADIONICA O OSNAŽIVANJU ŽENA I DJEVOJAKA S INVALIDITETOM IZ BIJELOG POLJA i PLJEVALJA ZA PREPOZNAVANJE I PRIJAVLJIVANJE NASILJA

08. 12. 2021

usa projekat

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u petak 10. decembra, sa početkom u 10:00h organizuje Radionicu sa ženama i djevojakama s invaliditetom na temu „Osnaživanje žena i djevojaka s invaliditetom za prepoznavanje i prijavljivanje nasilja”. Radionicu će voditi Miroslava-Mima Ivanović. Na Radionici će se govoriti o specifičnim oblicima nasilja kojima su izložene žene i djevojke s invaliditetom, postojećim i potrebnim mehanizmima zaštite. Ova tema je prepoznata kao najvažniji problem sa kojim se žene i djevojke s invaliditetom u Crnoj Gori suočavaju, u okviru Istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama, u kome je učestvovalo 30 žena i djevojaka s invaliditetom. Radionica će se održati preko Zoom platforme i trajaće 90 minuta. Na Radionici će učestvovati do 10 žena i djevojaka s invaliditetom iz Bijelog Polja i Pljevalja. Ova Radionica je dio projekta „Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost”, kojeg finansira Američka ambasada u Podgorici. Ovo je treća od ukupno pet radionica sa ženama i djevojkama s invaliditetom širom Crne Gore, koje se održavaju u okviru ovog projekta. Pored ovih, planirana je još jedna Radionica od ukupno tri sa članovima/icama porodica žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom, na temu ostvarivanja prava na usluge socijalne i dječje zaštite.

Komentariši