MNE

ENG

Akcija protiv nasilja i eksploatacije žena s invaliditetom

11.07.2021

zene sa invaliditetom logo

Ciljevi projekta su: „Pružiti neophodnu podršku ženama i djevojkama s invaliditetom koje su žrtve nasilja i diskriminacije.“; „Podignuti svijest javnosti o pravima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i problemu partnerskog i porodičnog nasilja nad njima“ i „Edukovati predstavnike/ce relevantnih institucija o pravima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i problemu partnerskog i porodičnog nasilja nad njima."

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Zapošljavanje konsultantkinje na SOS telefonu za žene s invaliditetom s iskustvom nasilja i diskriminacije; Redovno pružanje SOS telefona za žene s invaliditetom s iskustvom nasilja i diskriminacije; Redovno pružanje besplatne pravne pomoći ženama i djevojkama s invaliditetom i njihovim porodicama; Sprovođenje online kampanje o pravima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i problemu partnerskog i porodičnog nasilja nad njima; Redovno pojavljivanje u medijima i priprema saopštenja za javnost o pravima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i problemu partnerskog i porodičnog nasilja nad njima i organizovanje najmanje 3 sastanka/događaja sa predstavnicima/ama relevantnih institucija na nacionalnom nivou u oblastima rodne ravnopravnosti, zaštite od nasilja i prava osoba s invaliditetom.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Uspostavljen i redovno pružan SOS telefon za žene s invaliditetom s iskustvom nasilja i diskriminacije; Najmanje 2.000 osoba iz šire javnosti informisano o pravima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i problemu partnerskog i porodičnog nasilja nad njima; Objavljeno najmanje 12 medijskih izvještaja o pravima žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom i problemu partnerskog i porodičnog nasilja nad njima i uspostavljena saradnja sa najmanje 3 relevantne institucije na nacionalnom nivou u oblastima rodne ravnopravnosti, zaštite od nasilja i prava osoba s invaliditetom.

Ciljne grupe su: žene i djevojke s invaliditetom i njihove porodice, relevantne institucije i druge zainteresovane strane i šira javnost. Projekat je započeo 1. marta 2021. godine i trajaće do 28. februara 2022. godine, a njegov budžet iznosi 10.000,00 američkih dolara. Projekat finansira Trag fondacija.

Komentariši
0