MNE

ENG

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE TREBA ZAJEDNIČKI I SINHONIZOVANO DA DJELUJU NA PODSTICANJU PREDUZETNIŠTVA OSI

27.04.2023

viber image 2023-04-27 22-30-46-251

Na Konferenciji o preduzetništvu osoba s invaliditetom, koju je Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) održala u ponedeljak, 24. aprila 2023. godine zaključeno je da relevantne institucije i organizacije treba da pokrenu sinhronizovanu saradnju na podsticanju preduzetništva OSI i osluškuju njihove potrebe u ovom polju, čime bi se smanjile predsrasude koje su i dalje raspostranjene.

Izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović, kazala je da su na tržištu rada OSI jednako sposobne i treba da budu ravnopravne. Dalje, istakla je da je veliki problem što sada, 2023. godine, i dalje imamo Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji o zapošljavanju lica s invalidtetom koji je donešen 2008. godine. Da stvari napreduju sada bismo imali zakon o razvoju karijere i o preduzetništvu lica sa invaliditetom. Ona je ukazala da sam naziv važećeg Zakona pokazuje da OSI nisu prepoznate kao lideri na tržištu rada i teško dolaze do zaposlenja. Navodi i da se generalno položaj OSI poboljšao u posljednjih 15 godina, ali da je to isključivo rezultat njihove borbe i zalaganja.

Predstavljajući rezultate Istraživanja o podršci institucija za preduzetništvo OSI, izvršna direktorka je predočila da je I MI Boke uputila 27 zahtjeva za slobodan pristup informacijama, prilikom čega je dobijeno 26 odgovora od 26 institucija. Samo Opština Ulcinj nije donijela nikavo rješenje, dok je Opština Nikšić odbila Zahtjev zbog neophodnosti sačinjavanja nove informacije. Ona je pojasnila da zahtjevima nisu tražene samo informacije o tome šta institucije rade na podršci preduzetništvu OSI, već i o tome kakvu one generalno podršku daju za razvoj preduzetništva. Putem istih smo dobili podatak da od 25 institucija njih 19 pruža neke vidove podrške za razvoj preduzetništva, tri ne pružaju nikakve vidove podrške, a tri nisu pružile podatke o vidovima podrške“, navela je Ivanović. Dalje dodaje da su u Istraživanju pitali koje su to društvene grupe kojima se daje prednost prilikom dobijanja podrške za uspostavljanje i razvoj preduzetništva, te da su dobili podatak da 94,7 odsto od 19 institucija pruža afirmativnu akciju za žene. Dodala je da nema institucije koja pruža specifičnu podršku i/ili afirmativnu akciju za OSI za pokretanje ili unaprjeđenje sopstvenog biznisa, kao i da samo opštine Bijelo Polje i Bar pružaju finansijsku podršku preduzećima i biznis planovima koji podrazumijevaju zapošljavanje OSI.

Analitičarka Kristina Rajković je predstavljajući rezultate Istraživanja s OSI o podršci koja bi im bila neophodna za razvoj i unaprjeđenje sopstvenog biznisarekla da od ukupnog broja učesnika/ca, njih 12 odsto je trenutno samozaposleno, osam odsto je bilo nekada, dok njih 80 odsto nije bilo nikada samozapoleno. Navela je i da su četiri učesnice u Istraživanju u prošlosti vodile svoje biznise, ali su od njih odustale zbog uvećanih troškova, ličnih razloga i pogoršanja zdravstvenog stanja. Dalje dodaje, da su dvije učesnice izjavile kako ne bi odustale od svojih biznisa da su imale adekvatnu podršku sistema. U dijelu koji im je omogućio da se slobodno izraze i iznesu svoja razmišljanja o ključnim barijerama koje otežavaju OSI u Crnoj Gori da se ostvare kao preduzetnici/e, većina navodi nedostatak motivacije, hrabrosti i informisanosti, kao i nedostatak multidisciplinarne podrške relevantnih institucija i organizacija. Sumirajući preporuke OSI koje su učestvovale u Istraživanju, primjetan je izostanak podrške na brojnim aspektima u kontekstu njihovog samozapošljavanja i zato je neophodno uspostaviti servise za njihovo osnaživanje i motivisanje, kao i edukativne programe, uz dostupnost obučenih i kvalifikovanih mentora koji će ih pratiti u ovom procesu.

Izvršna direktorka Fonda za aktivno građanstvo, Anica Maja Boljević, poručila je da bi svi zajedno trebalo da rade na solidarnosti kako bi ovakvih i sličnih projekata i inicijativa bilo što više. „Nadam se da će nas na budućim događajima na ovu temu sljedeći put biti više, jer su građani i građanke relevantne adrese i što nas je više takvih prije će crnogorsko društvo postati društvo jednakih šansi“, rekla je Boljević. Istakla je da bez ovakvih relevantnih istraživanja koja su predstavljena na Konferenciji, nema zagovaranja politika koje su odgovorne.

U toku otvorene diskusije poručeno da su veliki problemi neinformisanost i nedostupnost podataka, kao i da su OSI sve neophodne informacije dobijali/e od prijatelja ili poznanika. Sagovornici su saglasni da je pokretanje sopstvenog biznisa u Crnoj Gori dosta teško i postoji dosta barijera čak i za osobe koje nemaju nikakav invaliditet. Vjeruju da će ova Konferencija i nalazi istraživanja omogućiti sa jedne starne prikaz realnog stanja na terenu, a sa druge dati osnov za definisanje potrebnih koraka i mjera koje treba preduzeti za podsticanje preduzetništva OSI.

Ovaj događaj je organizovan u okviru projekta „Podržimo preduzetništvo osoba s invaliditetom”, koji je podržan kroz program „Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu“, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo - fAKT sa partnerskim organizacijama Aktivna Zona i Zračak Nade, finansira Evropska unija u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.
Komentariši
0