MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA: JAVNA DEBATA I MI BOKE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM - GODINU DANA KASNIJE”

28.02.2023

viber image 2023-03-01 11-26-27-997

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u utorak 7. marta 2023. godine, sa početkom u 10:00 časova organizuje Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom - godinu dana kasnije”, putem Zoom platformei u PR Centru u Podgorici,Bulevar Josipa Broza 23A.Ova Javna debata se organizuje u okviru projekta , koji finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Ovo je drugi događaj u Crnoj Gori, koji se organizuje povodom 8. marta, a koji je posvećen ženama s invaliditetom. Podsjećamo da smo, prošle godinena prvoj Javnoj debati „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, istakli/e značaj i kompleksnost problema višestruke i intersekcijske diskriminacije žena s invaliditetom u crnogorskom društvu i započeli/e diskusijuo saradnji različitih zainteresovanih strana na sprovođenju mjera i aktivnosti za njegovo rješavanje. Na ovogodišnjoj Javnoj debati želimo da, zajedno sa svim zainteresovanim stranama, utvrdimo da li se i u kojoj mjeri djelovalo shodno prošlogodišnje Javne debate. Na ovaj način, želimo da nastavimo kontinuitet saradnje i dijaloga među relevantnim institucijama i organizacijama, istaknemo pozitivne primjere, te ukažemo i na neophodnost ažurnijeg djelovanja na poboljšanju položaja žena s invaliditetom u Crnoj Gori.

Javnu debatu će otvoriti osnivačica i članica Skupštine I MI Boke, gđa Dunja Samardžić i ministar ljudskih i manjinskih prava, gdin Fatmir Gjeka. Na temu „Šta se uradilo na suzbijanju višestruke i intersekcijske diskriminacije žena s invaliditetom u Crnoj Gori u proteklih godinu dana?” će govoriti predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore, gđa Božena Jelušić, načelnica Direkcije za zaštitu rizičnih grupa u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, gđa Budimirka Đukanović, glavna savjetnica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, gđa Dina Knežević i izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović.

Zaključci i preporuke s ove Javne debate će biti poslati svim učesnicima/ama i biće osnov budućih aktivnosti I MI Boke u ovom polju. Svi zainteresovani mogu učestvovati na Javnoj debati mogu učestvovati putem sljedećeg linka: .

Komentariši
0