MNE

ENG

ODRŽANA RADIONICA ZA KORISNIKE/CE USLUGA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U KOTORU

23.03.2022

Radionica/Workshop

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u srijedu, 23. marta 2022. godine održala Radionicuna temu prava osoba s invaliditetom (OSI) za korisnike/ce usluga JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, u Kotoru. Na Radionici je učestvovalo ukupno 7 korisnika/ca usluga ovog Centra, a Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.
Radionica je imala za cilj da kroz interaktivnu prezentaciju i otvorenu diskusiju, podstakne djecu i mlade s invaliditetom, kao i njihove roditelje, da otvoreno pričaju o svojim problemima i potrebama, povećaju informisanost o svojim pravima i ohrabre se za aktivnije uključivanje u društveni život Kotora. Na početku Radionice učesnike/ce je pozdravio direktor JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” gospodin Neđeljko Moškov, koji je istakao, da za razliku od drugih opština u Crnoj Gori, Dnevni centar nije podržan od strane Opštine, već funkcioniše u okviru ove obrazovne ustanove. Istakao je potreba zapošljavanja većeg broja stručnih lica kako bi se potreba korisnika/ca zadovoljile i izašlo u susret većem broju djece i mladih s invaliditetom u Kotoru, koja imaju potrebu za ovom uslugom socijalne i dječje zaštite.
Na Radionici je trenerica predstavila oblasti crnogorskog prava značajne za OSI, kao i postupke za ostvarivanje prava i zaštitu od diskriminacije. Roditelji djece i mladih s invaiditetom koji su korisnici/e usluga Dnevnog centra su pokazali/e visok stepen interesovanja i motivacije da se angažuju u postupcima koji bi im omogućili veću ravnopravnost. U tom smislu je dogovoreno pokretanje postupaka za ostvarenje prava na uslugu pomoć u kući i povećanja broja zaposlenih u JU Dnevnom centru za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru. Učesnici/e su, takođe su iskazali/e i želju za sličnim edukativnim susretima u budućnosti.
Učesnicima/ama radionice su podijeljeni i lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI, koja su njihova prava, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke. Ovo je druga od tri planirane radionice za OSI u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, finansiranog od strane Opštine Kotor. Prva je organizovana u novembru prošle godine za učenike/ce JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”.
Komentariši
0