MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA - IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „STAO SI MI NA PUT”

22.08.2022

izlozba fotografija
Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) od ponedjeljka 29. avgusta do ponedjeljka 5. septembra 2022. godine u Staklenoj galeriji JU Kulturnog centra „Nikola Đurković” (stari grad Kotor), organizuje Izložbu fotografija „Stao si mi na put”. Otvaranje Izložbe fotografija će se održati u ponedjeljak 29. avgusta, u 19:00 časova, a tokom trajanja Izložbe će se organizovati Ulična akcija „Makni mi se s puta!” i Okrugli sto o učešću osoba s invaliditetom (OSI) u saobraćaju Boke. Ovi događaji su dio projekta „StaO SI na put”, koji finansira Ministarstvo kapitalnih investicija.

Na Izložbi „Stao si mi na put” će biti prikazano najupečatljivih 15 fotografija iz Konkursa za fotografije u okviru kojeg su građani/ke Boke slali/e pozitivne i negativne primjere poštovanja prava OSI u saobraćaju. Fotografije su grafički obrađene i u njih su dodate poruke za adekvatno ponašanje u saobraćaju i poštovanja prava OSI na slobodno kretanje.

U petak, 2. septembra 2022. godine I MI Boke organizuje Uličnu akciju „Makni mi se s puta!”, na tri najfrekeventnije lokacije u Kotoru: raskrsnica kod Doma zdravlja Kotor, na rivi kod glavnih gradskih vrata i na raskrsnici kod ECO benziske pumpe. U okviru Ulične akcije će volonteri/ke I MI Boke uz podršku komunalnih policajaca/ki Opštine Kotor građanima/kama Kotora dijeliti letke o poštovanju prava OSI na slobodno kretanje, u kojima su predstavljene zakonske obaveze i sankcije za njihove prekršioce/teljke.

Završnog dana Izložbe, 5. septembra 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova u Staklenoj galerijiJU Kulturnog centra „Nikola Đurković”, organizujemo i Okrugli sto o učešću OSI u saobraćaju Boke. Na Okruglom stolu se očekuje do 40 učesnika/ca, predstavnika/ca: državnih i lokalnih institucija, privatnog i javnog sektora, NVO sektora i medija.

Ovim aktivnostima želimo podići svijest svih zainteresovanih strana i javnosti o važnosti poštovanja prava OSI u saobraćaju i započeti rješavanje problema na koje OSI u Boki u ovoj oblasti nailaze. Zaključci i preporuke s Okruglog stola o učešću OSI u saobraćaju Boke će biti poslati svim učesnicima/ama i biće osnov budućih aktivnosti I MI Boke u ovom polju. Nadamo se da ćete prepoznati značaj ovih događaja za promociju i zaštitu prava OSI u saobraćaju i uzeti učešće u njima.
Komentariši
0