MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA ZA UČENIKE/CE JU RESURSNOG CENTRA ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ”

14.11.2021

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u srijedu, 17. novembra, sa početkom u 13 časova, za petnaestak učenika/ca JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” održati Radionicu na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). Dvosatnu radionicu će voditi iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.
I MI Boke je prepoznala problem isključenosti i učestalog kršenja osnovnih ljudskih prava djece i mladih s oštećenjem sluha i/ili govora, zbog čega kroz ovakve radionice želi da ih edukuje i osnaži da se aktivnije uključe u redovan život Kotora. Namjera je da se kroz otvorenu diskusiju i interaktivni rad u grupama, učenici/e podstaknu da iskažu svoja zapažanja i stavove, edukuju da uoče kršenje svojih prava, ali i da nađu načine kako da ih ostvare. Posebna pažnja će se posvetiti pravima osoba s oštećenjem sluha i/ili govora i djece i mladih s invaliditetom. Učesnicima/ama Radionice će se podjeliti leci, izrađeni u okviru projekta, s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke.
Ovo je prva, od planirane dvije radionice za učenike/ce JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” i korisnike/ce JU Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, a koje se sprovode u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor

Komentariši
0