MNE

ENG

Najava: Trening za intervjuere/ke u organizaciji I MI Boke

16.07.2021

najava treninga logo
Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) u četvrtak, 4. marta 2021. godine sa početkom u 10:00h u Galeriji Solidarnosti - Palata Pima, Kotor, organizuje Trening za intervjuere/ke, čiji je cilj da se deset OSI i članova/ica njihovih porodica iz Kotora obuči za obavljanje intervjua o neophodnosti usluga socijalne i dječje zaštite (USDZ). O servisima podrške i uslugama iz te oblasti govoriće trenerica Miroslava-Mima Ivanović.
Cilj je da se učesnici/e Treninga upoznaju sa osnovnim karakteristikama pojedinih vrsta usluga socijalne i dječje zaštite, kao i vještinama intervjuisanja OSI s različitim vrstama invaliditeta i članova/ica njihovih porodica. Naime, učesnici/e Treninga će imati priliku da u okviru projekta “Omogući-ti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru” sprovode intervjue o stvarnoj potrebi OSI za uslugama socijalne i dječje zaštite. Na taj način će se, prvi put u Kotoru, prikupiti, obraditi i javno objaviti podaci o neophodnosti različitih vrsta USDZ, što će vjerujemo, pomoći donosiocima odluka da ih lakše kreiraju i sprovode.

Napominjemo da je pravo na USDZ zagarantovano brojnim aktima, ali ga, zbog institucionalnih, finansijskih i barijera u informacijama i procedurama, OSI i članovi/ce njihovih porodica ne mogu ostvariti.

Pozivamo vas da medijski propratite ovaj dogadjaj i pomognete u informisanju javnosti, posebno OSI i članova/ca njihovih porodica o ovoj temi. U prilogu možete naći i Agendu Treninga.

Trening se organizuje u okviru projekta „Omogući-ti socijalnu inkluziju OSI u Kotoru”, koji je podržan od strane Caritasa Crne Gore, kroz Program malih grantova za organizacije civilnog društva u okviru Projekta „SOCIETIES 2 - Podrška organizacija civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, uključivanju osoba s invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu, 2. faza“, kojeg finansira Evropska unija.

Komentariši
0