MNE

ENG

EduAkcija za inkluzivnost Kotora

13.08.2021

potpisivanje ugovora

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti povećanju inkluzije i poštovanju prava OSI u opštini Kotor.”, a specifični cilj je: „ U narednih šest mjeseci podići nivo svijesti, znanja i razumjevanja prava, potreba i potencijala OSI od strane mladih, OSI i opšte javnosti.”

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: radionice za srednjoškolce/ke, radionice za studente/kinje, radionice za OSI, besplatna pravna pomoć, medijska i kampanja podizanja svijesti. Rezultati koji će se postići aktivnostima su: povećan broj mladih koji su spremni da rade na poboljšanju položaja OSI u Kotoru po principima ljudskih prava ove grupe, podignut nivo informisanosti i podrške OSI i članovima/icama njihovih porodica za ostvarenje njihovih prava i informisana javnost Kotora o pravima i potrebama OSI i projektnim aktivnostima.

Ciljne grupe su:  učenici/e Gimnazije Kotor, studenti/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, OSI, članovi/ce njihovih porodica, lokalni i nacionalni mediji, opšta javnost.

Projekat je započeo 1. septembra 2021. godine i trajaće do 30. marta 2022. godine,, a njegov ukupni budžet je 8.350,00€, od čega Opština Kotor pokriva iznos od 6.060,00€.

Komentariši
0