MNE

ENG

ODRŽANA RADIONICA ZA OSI O PRISTUPAČNOSTI INFORMACIJA I GOVORU MRŽNJE I OMALOVAŽAVANJA U MEDIJIMA

28.01.2022

skrin sa radionice

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u subotu, 29. januara održala Radionicu s osobama s invaliditetom (OSI) iz ruralnih područja Boke o pristupačnosti informacija koje se šire putem medija i govoru mržnje i omalovažavanja. Dio učesnika/ca je pratio Radionicu putem Zoom aplikacije u svojim domovima, a dio u prostorijama Omladinskog kluba Kotor (Kulturni centar „Nikola Đurković”).

Iako je bilo predviđeno da trenerica Miroslava-Mima Ivanović Radionicu održi u prostorijama Omladinskog kluba, usljed kvara na jedinom dostupnom pristupačnom vozilu, bila je spriječena da dođe, zbog čega se komunikacija odvijala online. To je bio i dobar primjer da se učesnicima/ama objasni razlika između različitih termina koji se zbog nedostatka informisanosti često poistovjećuju, npr. invalidnost i invaliditet, odnosno koliko su barijere (u ovom slučaju nedostatak pristupačnog prevoza) uzrok invaliditeta.

Učesnici/e Radionice, posebno osobe sa oštećenjem sluha, ukazali/e su na okruženost nepristupačnim informacijama. Problem je medijsko izvještavanje, ali i komunikacija na institucionalnom nivou (lokalne i državne službe, razne usluge), gdje, kako su kazali, osim nedostatka informacija u pristupačnom formatu nema ni želje da se uspostavi komunikacija. Objašnjeno im je da je sve to, uz neadekvatno izvještavanje, omalovažavanje, loše predstavljanje OSI, vrsta diskriminacije po osnovu invaliditeta protiv koje se treba boriti.

Ukazano je na pravne norme koje OSI štite od ovakve diskriminacije po osnovu invaliditeta, kao i na proceduru pokretanja postupaka protiv onih koji ta prava ne poštuju. Uz mogućnost finansijske podrške za promociju društvene integracije OSI, koju mediji mogu da iskoriste iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija, ne može biti opravdanja za nepoštovanje propisa. Mnogo je načina da mediji svoje informacije prilagode za upotrebu OSI, a finansijska sredstva ne mogu biti izgovor. Npr, za prilagođavanje sajta organizacije imiboke.me, primijenjene su potpuno besplatne alatke. Učesnicima/ama Radionice je, kroz predstavljanje dijela nalaza Istraživanja o izvještavanju lokalnih medija o i za OSI, ukazano na visok stepen neprilagođenosti sadržaja u medijima, ali i na izostanak osnovnih znanja o tome kao o zakonskoj obavezi.

Prisutni/e su izrazili/e želju da se češće sastaju ili organizuju online druženja, što je direktno u vezi sa njihovom isključenošću i izolovanošću u odnosu na ostatak zajednice. Osim Viber grupe gdje bi mogli da razgovaraju i da se druže, predložili su radionice poput ove i, s vremena na vrijeme, druženja u prirodi. Da, pored potrebe za komunikacijom i druženjem, među OSI postoji i velika pasivnost, ukazala je predstavnica organizacije „Nova šansa u Novome” koja je naglasila da se na njihove pozive na edukaciju javljao vrlo mali broj OSI.

Uz zaključak da su OSI u takvu pasivnost doveli upravo mediji isključujući ih iz svih dešavanja i informisanja, te da OSI ne smiju biti pasivni posmatrači, već aktivni borci za svoja prava, završena je posljednja aktivnost projekta „Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima”, kojeg finansira Evropska unija, kroz Program malih grantova u okviru regionalnog Projekta „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”, a koji je od 1. maja prošle godine, kada je i započet, postigao značajne rezultate na planu pristupačnog informisanja OSI i podizanju svijesti o (ne)zastupljenosti OSI u medijima.  

Komentariši
0