MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA - PRVA RADIONICA ZA STUDENTE/KINJE FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

09.03.2022

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 11. marta, sa početkom u 10:00 časova, održati prvu Radionicu sa 20 studenata/kinja na Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na temu komunikacije s OSI i pristupačnosti turističkih sadržaja. Radionicu će predvoditi Dunja Samardžić, trenerica sa invaliditetom koja ima dugogodišnje iskustvo u edukacijama u oblasti invalidnosti.

Imajući u vidu da će studenti/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, u toku svog profesionalnog angažmana, vjerovatno imati kontakta s OSI, I MI Boke je prepoznala važnost njihovog upoznavanja sa principima pristupačnosti komunikacije, turističkih i ugostiteljskih ponuda, usluga i lokacija. Naša trenerica će, kroz interaktivni input, govoriti o svojim ličnim iskustvima prilikom putovanja, obilaženja gradova i odsjedanja u hotelima. Cilj Radionice je da se studenti/kinje edukuju o diskriminaciji OSI u situacijama neprilagođenog turizma, da se naglase pozitivni primjeri, kao i da se sa učesnicima/ama podstakne otvorena diskusija o mogućnostima unaprijeđenja pristupačnosti lokalnog i nacionalnog turizma, čuju njihova zapažanja, stavovi i prijedlozi. Učesnicima/ama Radionice će takođe biti podijeljeni lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI, koja su njihova prava i kako se mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke.

Radionica se organizuje u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor. Podsjetimo, I MI Boke je već u okviru ovog projekta, prethodno organizovala i 5 radionica za srednjoškolce/kinje Gimnazije Kotor, čiji je cilj takođe bio edukovati mlade o pravima, potrebama i potencijalima OSI i doprinijeti povećanju stepena socijalne inkluzije.

Komentariši
0