MNE

ENG

SAOPŠTENJE - ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA STUDENTE/KINJE FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

11.03.2022

dunja i studenti

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 11. marta 2022. godine održala prvu Radionicu za studente/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na temu komunikacije s osobama s invaliditetom (OSI) i pristupačnosti turističkih sadržaja. Na Radionici je učestvovalo ukupno 23 studenta/kinje prve godine studija, a Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Dunja Samardžić.

Imajući u vidu da će studenti/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, u toku svog profesionalnog angažmana, vjerovatno imati kontakta s OSI, I MI Boke je na ovaj način prepoznala važnost njihovog upoznavanja sa principima adekvatne komunikacije s OSI i pristupačnosti turističkih i ugostiteljskih usluga i lokacija. Studenti/kinje su u prošlom semestru imali/e predmet Društveni uticaji turizma, u okviru kojeg su već prethodno stekli/e osnovna predznanja iz oblasti pristupačnog turizma, te su i na samoj Radionici pokazali/e interesovanje da svoja znanja prodube. Trenerica je učesnicima/ama Radionice, objasnila pojam i vrste invaliditeta i približila šta čini jedan pristupačan turistički i ugostiteljski proizvod, koji osigurava samostalno i nesmetano putovanje OSI. Ona je, govoreći o svojim ličnim iskustvima tokom putovanja, obilaženja gradova i odsjedanja u hotelima, objasnila ključne elemente pristupačnosti i istakla pozitivne i negativne primjere (ne)poštovanja pristupačnosti u praksi nacionalnog i internacionalnog turizma.

Istaknuta je i razlika između prihvatljive i neadekvatne terminologije za OSI, koju su učesnici/e doživjeli/e posebno korisnom. Kroz interaktivni input i otvorenu diskusiju, studenti/kinje su bili/e podstaknuti/e da iznesu svoje stavove i zapažanja, podijele sopstvene životne i profesionalne situacije u kojima su se susreli/e s OSI, kao i da daju svoje ideje i prijedloge za unaprjeđenje turističke pristupačnosti na lokalnom i nacionalnom nivou. Po završetku ove aktivnosti, učesnici/e Radionice su istakli/e značaj koji će informacije stečene na Radionici imati u njihovom budućem poslu i koje će primijenjivati u svojoj profesionalnoj (ali i ličnoj) komunikaciji s OSI. Poručili/e su takođe i da bi voljeli/e da se mnogo češće organizuju radionice sa sličnom tematikom i da se uključe i studenti/kinje iz drugih stručnih oblasti.

Učesnicima/ama Radionice su podijeljeni i lifleti, izrađeni u okviru projekta, sa informacijama o tome ko su sve OSI, koja su njihova prava i kako se studenti/kinje mogu obratiti i uključiti u rad I MI Boke. Ovo je prva od ukupno dvije radionice koje će, u sklopu projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, finansiranog od Opštine Kotor, biti održane za studente/kinje na ovom Fakultetu.

Komentariši
0