MNE

ENG

Za ravnopravnost osoba s invaliditetom u medijima

11.07.2021

Opcija isticanja  teksta na veb sajtu

Opšti cilj projekta je: „Omogućiti otpornost građana/ki na uticaj dezinformacija i govora mržnje prema OSI i obezbijediti OSI pristup informacijama koje se šire putem medija u pristupačnoj formi.”. Specifični cilj projekta je: „U periodu od devet mjeseci, podići građanski aktivizam najmanje 60 mladih iz ruralnih područja Boke u borbi za prava OSI, osnažiti najmanje 15 OSI da se štite od govora mržnje i omalovažavanja i ostvaruju svoja prava na pristup informacijama, koje se šire putem medija, u pristupačnoj formi, kao i obezbijediti adekvatno i potpuno informisanje opšte javnosti o pitanjima OSI u Boki putem kvalitetnih medijskih proizvoda na lokalnom nivou.”.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Radionice sa mladima iz ruralnih područja Boke o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o OSI; Radionica s OSI iz Boke o pristupu informacijama, koje se šire putem medija, u pristupačnoj formi i govoru mržnje i omalovažavanja; Istraživanje o izvještavanju medija na lokalnom nivou za i o OSI; Izrada Izvještaja o izvještavanju medija na lokalnom nivou za i o OSI; Konferencija za novinare; Izrada veb-sajta I MI Boke i medijska i online kampanja.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Povećana znanja i vještine najmanje 60 učenika/ca završnih razreda osnovih škola u ruralnim područjima Boke o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o OSI; Povećana znanja i vještine najmanje 15 OSI u ruralnim područjima Boke o ostvarivanju i zaštiti prava na pristup informacijama, koje se šire putem medija, u pristupačnoj formi, kao i o zaštiti od govora mržnje i omalovažavanja; Prikupljeni podaci i definisane preporuke za medije na lokalnom nivou za unaprjeđenje pristupačnosti informacija za OSI i informisanje opšte javnosti o pitanjima OSI na lokalnom nivou; i podignuti nivo svijesti i informisanosti najmanje 2000 osoba o pravima i potrebama OSI.

Ciljne grupe su: učenici/e završnih razreda osnovnih škola u ruralnim područjima Boke, OSI iz ruralnih područja Boke, mediji na lokalnom i nacionalnom nivou i opšta javnost. Krajnji/e korisnici/e projekta su: OSI, njihove porodice i mediji sa područja cijele Crne Gore, kao i opšta javnost. Projekat je započeo 1. maja 2021. godine i trajaće do 28. februara 2022. godine, a njegov budžet iznosi 8.921,13€. Projekat finansira Evropska unija, kroz Program malih grantova u okviru regionalnog Projekta „SNAŽNI – Mediji bez mržnje i dezinformacija”.

Komentariši
0