MNE

ENG

ODRŽANA RADIONICA U JU RESURSNOM CENTRU ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ”

17.11.2021

učenici na radionici

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u srijedu, 17. novembra, u JU Resursnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” održala Radionicu na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). U otvorenom razgovoru sa trenericom s invaliditetom, Miroslavom-Mimom Ivanović, učenici/e Resursnog centra, iskazali/e su svoja zapažanja i iskustva iz svakodnevnog života i ukazali na poteškoće na koje nailaze.
Komunikacijska barijera njihov je osnovni problem, zbog čega ostaju izolovani, bez načina da uspostave vezu sa ostatkom društva, a samim tim i ostvare brojna prava koja im pripadaju. Period pandemije, kako su kazali, dodatno je pogoršao njihovu izolaciju. Jedan od načina da se takva situacija prevaziđe jeste edukacija njihovih vršnjaka/inja i drugih zainteresovanih za korišćenje znakovnog jezika. Učesnici/e Radionice pokazali su želju da budu uključeni i pomognu organizovanje takve edukacije, ali im je neophodna pomoć tumača i prevodioca za znakovni jezik. Opštini Kotor, čija je predstavnica, gospođa Ana-Marija Brajković, prisustvovala Radionici, upućen je apel da se mladima s oštećenjem sluha i govora obezbijedi prostor gdje bi mogli da se sastaju.
Ivanović je razgovarala i sa direktorom te ustanove, gospodinom Neđeljkom Moškovom, koji je pokazao spremnost da se, u saradnji s I MI Boke, utiče na prevazilaženje problema osoba s oštećenjem sluha i/ili govora. Učesnicima/ama Radionice podijeljeni su leci s informacijama o tome ko su sve OSI, kako se mogu obratiti i šta mogu dobiti od I MI Boke.
Ovo je prva, od planirane tri radionice za OSI iz Kotora, od kojih je sljedeća planirana za 3. decembar, povodom Međunarodnog dana OSI, a na kojoj će učestvovati korisnici/e JU Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i njihovi roditelji. Radionice su dio projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji je podržan od strane Opštine Kotor

Komentariši
0