MNE

ENG

Sistematična i objektivna podrška OSI u Boki

05.02.2023

viber image 2023-03-27 11-58-41-690 copy

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti samostalnom životu osoba s invaliditetom (OSI) u Boki, kroz razvoj i pružanje servisa podrške koji odgovaraju na njihove potrebe.ˮ, a specifični cilj je: „U periodu od 6 mjeseci osigurati planiranje, razvoj i pružanje servisa podrške za samostalan život OSI u Boki koji odgovaraju na potrebe korisnika/ca I MI Boke i koje su zasnovane na sistematičnom i objektivnom pristupuˮ.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Kreiranje i redovno ažuriranje elektronske baze podataka I MI Boke o potrebama OSI za servisima podrške za samostalan život u zajednici; Izrada pravilnika i procedura I MI Boke o pružanju servisa podrške za samostalan život OSI u zajednici; i Kampanja informisanja OSI i opšte javnosti o servisima podrške I MI Boke za samostalan život u zajednici.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Omogućeno kontinuirano prikupljanje i analiza podataka od strane I MI Boke o potrebama OSI za servisima podrške za samostalan život u zajednici; Uspostavljen sistematičan i objektivan pristup u pružanju servisa podrške za samostalan život OSI u zajednici; i Podignut nivo informisanosti najmanje 3000 osoba o servisima podrške za samostalan život OSI u zajednici i rezultatima projekta.

Ciljne grupe su: tim I MI Boke, OSI i njihove porodice iz Boke, lokalni i nacionalni mediji i opšta javnost, dok su krajnji/e korisnici/eOSI i njihove porodice, državne i lokalne institucije i lokalna zajednica.

Projekat je započeo 1. februara i trajaće do 31. jula 2023. godine, a njegov ukupan budžet iznosi9.978,82€. Projekat finansira Evropska unija uz kofinansiranje Ministarstva javne uprave kroz subgranting program u okviru projekta „Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori”, koji sprovodi Savez slijepih Crne Gore u partnerstvu sa Udruženjem za podršku osobama sa invaliditetom Bijelo Polje.

Komentariši
0