MNE

ENG

NAJAVA DOGAĐAJA: ULIČNA AKCIJA „STAO-SI U KOTORU!”

20.04.2023

MicrosoftTeams-image

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u utorak, 25. aprila 2023. godine sa početkom u 10:00 časova, a povodom obilježavanja Sedmice prevencije povreda u saobraćaju, organizovati Uličnu akciju „StaO-SI u Kotoru!”. Na Uličnoj akciji će predstavnice I MI Boke zajedno sa volonterima/kama Gimnazije Kotor i službenicima/ama Komunalne policije, Odjeljenja bezbjedosti Kotor i Opštine Kotor dijeliti letke o poštovanju prava osoba s invaliditetom (OSI) na slobodno kretanje.

Izrađeno je 600 letaka, koji će biti podijeljeni različitim učesnicima/ama u saobraćaju (vozačima motornih vozila, pješacima i dr), na najprometnijim lokacijama u Kotoru (Drvena vrata Gurdić, Zlatna vrata Riva i Srebrna vrata Tabačina). Leci sadrže primjere diskriminacije i kršenja prava OSI na slobodno kretanje, kao i propisana prava i obaveze OSI u saobraćaju, uređene Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima i Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju.

Ostvarivanje prava na slobodno kretanje i ravnopravnost učešća u saobraćaju za OSI iz Boke su na značajno lošijem nivou, čak u poređenju i sa nekim manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori. Jedan od razloga jeste izostanak edukativnih aktivnosti kojima bi se uticalo na nivo znanja i svijesti javnosti o značaju savjesnog ophođenja prema OSI u saobraćaju. Uslijed neinformisanosti i nedostatka edukativnog materijala, učesnici/e saobraćaja u primorskim opštinama često nesvjesno krše saobraćajna pravila, time narušavajući prava OSI na slobodno kretanje.

Podsjećamo da je prepoznavši ovaj problem, I MI Boke 2. septembra 2022. godine organizovala prvu Uličnu akciju „Makni mi se s puta!”. Distribuciju edukativnog materijala i podizanje nivoa informisanosti građana/ki Boke o pravima i potrebama OSI u saobraćaju nastavljamo sa Uličnom akcijom „StaO-SI u Kotoru!”. Ova aktivnost je dio projekta „StaO-SI u Boki”, kojeg finansiraju Opština Kotor i Ministarstvo kapitalnih investicija.
Komentariši
0