MNE

ENG

Žene i djevojke s invaliditetom za svoju ravnopravnost

11.07.2021

zene sa invaliditetom logo

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti smanjenju višestruke diskriminacije i nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom u Crnoj Gori.“, a njegov specifični cilj je: „Pokrenuti akciono planiranje zasnovano na podacima od strane relevantnih zainteresovanih strana i osnažiti žene i devojke s invaliditetom i članove/ce njihovih porodica da rade na rješavanju problema žena, djevojaka i djevojčica s invaliditetom.“.

Oni će se postići sprovođenjem sljedećih aktivnosti: Prikupljanje podataka o višestrukoj diskriminaciji i nasilju nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i podršci potrebnoj njima i njihovim porodicama; Izvještaj o Istraživanju; Edukacija žena i djevojaka s invaliditetom i njihovih porodica o pitanjima važnim za žene, djevojke i djevojčice s invaliditetom; Edukacija za žene i djevojke s invaliditetom o korišćenju Zoom platforme; i medijska i kampanja zagovaranja.

Rezultati koji će se postići aktivnostima su: Prikupljeni podaci o višestrukoj diskriminaciji i nasilju nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i podršci potrebnoj njima i njihovim porodicama, ojačan aktivizam žena i djevojaka s invaliditetom i članova/ica njihovih porodica za njihova prava, kao i podignuta svijest o problemima žena, djevojaka i djevojčica sa invaliditetom.

Ciljne grupe su žene, djevojke i djevojčice s invaliditetom, njihove porodice, NVO koje se bave ljudskim pravima, relevantne državne institucije, mediji, međunarodni subjekti i opšta javnost. Projekat je započeo 15. oktobra 2019. godine i trajaće do 30. marta 2022. godine, a njegov budžet iznosi 17.027,50 američkih dolara. Projekat finansira Američka ambasada u Podgorici.

Komentariši
0