MNE

ENG

Novosti

DODJELOM SERTIFIKATA POLAZNICIMA/AMA ZAVRŠEN OSNOVNI KURS ZNAKOVNOG JEZIKA

15.07.2024

11 jul cover-1

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak 5. jula u hotelu Regent Porto Montenegro u Tivtu uručila sertfikate učenicima/ama Gimnazije Kotor koji/e su pohađali/e osnovni Kurs znakovnog jezika. Dodjela sertifikata je organizovana u okviru Događaja povodom pet godina rada I MI Boke, a iste je uspješnim polaznicima/ama Kursa dodijelio direktor JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”, gospodin Neđeljko Moškov.

NAJAVA: DOGAĐAJ POVODOM OBILJEŽAVANJA PET GODINA RADA I MI BOKE

01.07.2024

pozivnica cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 5. jula 2024. godine, sa početkom u 18:00 časova, organizovati Događaj povodom obilježavanja pet godina svog rada u hotelu Regent Porto Montenegro u Tivtu. Na Događaju će biti prikazan kratak film o radu I MI Boke, dodijeljene zahvalnice zaslužnim institucijama, donatorima, medijima i pojedincima/kama, kao i sertifikati polaznicima/ama osnovnog Kursa znakovnog jezika, sprovedeno Donatorsko veče za poboljšanje uslova života institucionalizovanih osoba s invaliditetom (OSI), a Program će osvježiti i nastup klape Incanto.

I MI BOKE PREDLOŽILA VRAĆANJE AFIRMATIVNE AKCIJE ZA OSI U POGLEDU OSTVARIVANJA PRAVA NA NOVČANU NAKNADU TOKOM NEZAPOSLENOSTI

26.06.2024

27jun cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je 25. juna 2024. godine u okviru Javne rasprave Ministarstvu rada i socijalnog staranja dostavila Primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Primjedbe, predlozi i sugestije se tiču vraćanja afirmativne akcije za osobe s invaliditetom (OSI) u pogledu ostvarivanja prava na novčanu naknadu tokom nezaposlenosti, kao i povećanja visine ove naknade za ovu grupu na nivo od aprila 2019. godine.

LUKA KOTOR UKLJUČILA I MI BOKE U PLANIRANJE PRILAGOĐAVANJA SVOJIH USLUGA ZA OSI

05.06.2024

09 jun cover

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) Miroslava-Mima Ivanović je u srijedu, 5. juna 2024. godine govorila na Okruglom stolu o procjeni potreba i postojećih rješenja u okviru projekta „Pametna transportna mreža za pristupačnost putnika sa invaliditetom i smanjene mobilnosti u Dunavskom regionu kroz inovativne usluge - DANOVA NEXT”. Okrugli sto je organizovala „Luka Kotor” AD sa ciljem predstavljanja aktuelnog stanja u pogledu pristupačnosti i kvaliteta transportnih usluga putnicima s invaliditetom u Kotoru, pokretanja diskusije sa ciljnim grupama i direktnim korisnicima/ama, kako bi mapirali najbolje prakse i zajedno došli do zaključaka kako unaprijediti stanje u ovoj oblasti.

TREĆOM ULIČNOM AKCIJOM I MI BOKE NASTAVLJA INFORMISANJE GRAĐANA/KI KOTORA O PRAVIMA OSI U SAOBRAĆAJU

19.05.2024

20 maj cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak, 16. maja 2024. godine u periodu od 11:00 do 12:00 časova organizovala Uličnu akciju „StaO-SI u Kotoru!” povodom obilježavanja Globalnog dana podizanja svijesti o pristupačnosti. U okviru Ulične akcije su na tri ulaza u Stari grad Kotor (Južna vrata Gurdić, Glavna gradska vrata Riva i Sjeverna vrata Tabačina) dijeljeni edukativni leci o poštovanju prava osoba s invaliditetom (OSI) na slobodno kretanje, različitim učesnicima/ama u saobraćaju (vozačima motornih vozila, pješacima i dr).

Deinstitucionalizacija osoba sa mentalnim invaliditetom u Kotoru

19.05.2024

20maj cover

Cilj ovog projekta je: „Ponuditi rješenja za deinstitucionalizaciju osoba sa mentalnim invaliditetom (OMI) koje su dugotrajno smještene u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju „Dobrota” Kotor, korišćenjem pristupa zasnovanog na činjenicama i održivim dijalogom između zainteresovanih strana.”

NAJAVA DOGAĐAJA: ULIČNA AKCIJA „STAO-SI U KOTORU!”

13.05.2024

14 maj cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u četvrtak, 16. maja 2024. godine sa početkom u 11:00 časova, a povodom obilježavanja Globalnog dana podizanja svijesti o pristupačnosti, organizovati Uličnu akciju „StaO-SI u Kotoru!”. Na Uličnoj akciji će predstavnice i volonteri/ke I MI Bokezajedno sa predstavnicima/ama lokalnih institucija nadleženih za prava osoba s invaliditetom (OSI) i oblast saobraćaja dijeliti letke o poštovanju prava OSI na slobodno kretanje.

NAJAVA DOGAĐAJA: I MI BOKE O PRISTUPAČNOSTI INFORMACIJA I KOMUNIKACIJA I SWOT ANALIZI SA MLADIMA S OŠTEĆENJEM SLUHA I/ILI GOVORA

08.05.2024

09maj cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u utorak, 14. maja 2024. godine, sa početkom u 14:00 časova, održati Radionicu s učenicima/ama s oštećenjem sluha i/ili govora JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”. Na Radionici će trenerica s invaliditetom Miroslava-Mima Ivanović s učesnicima/ama razgovarati o pristupačnosti informacija i komunikacija i individualnoj SWOT analizi.

OPŠTINA HERCEG NOVI DA ODLUKU O OSTVARIVANJU PRAVA NA SOCIJALNO STANOVANJE USKLADI SA ZAKONOM

25.04.2024

28apr cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je 25. aprila 2024. godine Sekretarijatu za lokalnu samoupravu Opštine Herceg Novi dostavila Primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Odluke o ostvarivanju prava na socijalno stanovanje. Primjedbe, predlozi i sugestije su poslate u okviru Javne rasprave, a uglavnom se tiču propisivanja jednakog obima prava na socijalno stanovanje koji je propisan Zakonom o socijalnom stanovanju i propisivanjem sprovođenja postupka u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

OSNOVNI KURS ZNAKOVNOG JEZIKA DOSTUPAN NA YOUTUBE KANALU I MI BOKE

09.04.2024

10apr cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) na svom YouTube kanalu postavlja video snimke časova Kursa znakovnog jezika, koje pohađa sedam učenika/ca Gimnazije Kotor i 13 JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”. U okviru trenutno su postavljena tri video snimka, u kojima se obrađuju: daktilologija, jednoručna i dvoručna azbuka, pozdravi u toku dana, konvencionalni izrazi, porodica i zdravlje i konverzacija.

I MI BOKE PREDLOŽILA PROPISIVANJE POSEBNIH MJERA U POGLEDU OTKAZA I RODITELJSKOG ODSUSTVA OSI

01.04.2024

2apr cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je 1. aprila 2024. godine u okviru Javne rasprave Ministarstvu rada i socijalnog staranja dostavila Primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu. Primjedbe, predlozi i sugestije se tiču prava osoba s invaliditetom (OSI) na produženo roditeljsko i očinsko odsustvo, zabrane raskida ugovora o radu s OSI od strane poslodavca i garantovanja većeg iznosa otpremnine OSI kojima se stepen invaliditeta povećao tokom zaposlenja kod poslodavca od koga dobijaju otkaz.

NAJAVA DOGAĐAJA: I MI BOKE O MODELIMA PRISTUPA INVALIDITETU SA MLADIMA S OŠTEĆENJEM SLUHA I/ILI GOVORA

18.03.2024

19mart cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u ponedjeljak, 25. marta 2024. godine, sa početkom u 14:00 časova, održati Radionicu s učenicima/ama s oštećenjem sluha i/ili govora JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”. Na Radionici će trenerica s invaliditetom Miroslava-Mima Ivanović s učesnicima/ama razgovarati o modelima pristupa invaliditetu i kako oni utiču na ostvarivanje prava osoba s invaliditetom (OSI).

I MI BOKE PONOVILA PREDLOG ZA UVEĆANJE NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU S INVALIDITETOM I DJECU OSI U KOTORU

09.03.2024

10mart 1 cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak 7. marta 2024. godine, Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor dostavila Komentare na Nacrt Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor. Komentari se, kao i u oktobru 2022. godine tiču uvećanja iznosa naknade za novorođeno dijete s invaliditetom i/ili novorođeno dijete osobe s invaliditetom (OSI) u odnosu na iznos naknade koji je predviđen za svu novorođenu djecu.

ŽENE S INVALIDITETOM U CRNOJ GORI ONEMOGUĆENE DA OSTVARE ADEKVATAN ŽIVOTNI STANDARD

07.03.2024

8 mart cover

Žene s invaliditetom se suočavaju sa dvostrukom diskriminacijom u ostvarivanju prava na adekvatan životni standard i uključenost u zajednicu, pokazuje Analiza rodno odgovornog budžetiranja Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke). Ona ukazuje da, iako se izdvajaju značajna sredstva za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (OSI), žene s invaliditetom su i dalje većinski nezaposlene. Takođe, socijalna i dječja zaštita ne odgovara na njihove specifične potrebe i ne pruža dodatnu podršku za njihovu socijalnu inkluziju.

I MI BOKE OBILJEŽILA SVJETSKI DAN NVO RADIONICOM S INSTITUCIONALIZOVANIM MLADIM S OŠTEĆENJEM SLUHA I / ILI GOVORA

28.02.2024

29 feb cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je, povodom Svjetskog dana NVO, u utorak, 27. februara 2024. godine, sa početkom u 13:30 časova, održala Radionicu s učenicima/ama s oštećenjem sluha i/ili govora JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” u Kotoru. Radionicu je vodila trenerica s invaliditetom Miroslava-Mima Ivanović. Cilj Radionice je bio da se učesnici/e informišu o svojim pravima i mogućnostima za njihovu realizaciju, da se podstaknu da otvoreno razgovaraju o ključnim problemima koji im otežavaju inkluziju, kao i da se daju preporuke za aktivnosti koje bi ih osnažile za uključivanje u društvenu zajednicu.

NAJAVA DOGAĐAJA: RADIONICA S OSI U JU RESURSNOM CENTRU ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ”

23.02.2024

Najava Radionice u Resurnom centru za sluh i govor cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u utorak, 27. februara 2024. godine, sa početkom u 13:30 časova, održati Radionicu s učenicima/ama s oštećenjem sluha i/ili govora JU Resurnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”. Na Radionici će trenerica s invaliditetom Miroslava-Mima Ivanović s učesnicima/ama razgovarati o njihovim pravima i učešću u društvenom životu, u skladu sa pristupom invaliditetu zasnovanom na modelu ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI).

I MI BOKE PORUČILA DA INSTITUCIJE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE U CRNOJ GORI NE RADE NA USPOSTAVLJANJU SOCIJALNE PRAVDE ZA OSI

20.02.2024

21 feb cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u utorak, 20. februara 2024. godine, povodom Svjetskog dana socijalne pravde održala Konferenciju za novinare, na kojoj su predstavljeni najozbiljniji primjeri kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI) iz oblasti socijalne i dječje zaštite, zbog kojih ovoj grupi i njihovim porodicama I MI Boke najčešće pruža besplatnu pravnu pomoć. Na Konferenciji su govorili: pravni savjetnik NVO Juventas Jovan Bojović, izvršna direktorka I MI Boke Miroslava-Mima Ivanović i advokatica iz Podgorice Tijana Živković-Petraković.

I MI BOKE O OSTVARIVANJU PRAVA OSI IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE

14.02.2024

15feb cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u utorak, 20. februara 2024. godine, sa početkom u 11:00 časova u PR Centru u Podgorici, povodom Svjetskog dana socijalne pravde održati Konferenciju za novinare. Na Konferenciji će biti predstavljeni najozbiljniji primjeri kršenja ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI) iz oblasti socijalne i dječje zaštite, zbog kojih ovoj grupi i njihovim porodicama I MI Boke najčešće pruža besplatnu pravnu pomoć. Na Konferenciji će govoriti: pravni savjetnik NVO Juventas Jovan Bojović, izvršna direktorka I MI Boke Miroslava-Mima Ivanović i advokatica iz Podgorice Tijana Živković- Petraković.

StaO-SI

20.01.2024

21jan cover

Opšti cilj ovog projekta je: „Doprinijeti obezbjezbjeđivanju uslova za puno i aktivno učestvovanje osoba s invaliditetom (OSI) iz Boke u oblasti saobraćaja.”. Specifični ciljevi su: „U periodu od 6 mjeseci, pružiti preduslove za aktivnije ostvarivanje prava OSI na slobodno kretanje u Boki.” i „U periodu od 6 mjeseci, upoznati javnost Boke s problemima i pravima OSI u saobraćaju.”.

I MI BOKE ORGANIZUJE KURS ZNAKOVNOG JEZIKA

25.12.2023

poziv gimnazijalcima cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) poziva učenike/ce svih smjerova Gimnazije Kotor da se prijave za učešće na Kursu znakovnog jezika, popunjavanjem Upitnika na sljedećem linku: . Prijave traju do ponedjeljka, 22. januara 2024. godine u ponoć. Kurs će pohađati do 12 učenika/ca Gimnazije Kotor i šest učenika/ca JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović”.

I MI BOKE OBILJEŽILA MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA RADIONICOM S INSTITUCIONALIZOVANIM STARIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

12.12.2023

13 dec cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u utorak, 12. decembra 2023. godine, sa početkom u 13:00 časova, održala Radionicu sa osobama s invaliditetom (OSI) smještenim u JU Domu starih „Grabovac” Risan. Radionica je organizovana povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, a vodila ju je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar. Pozdravljamo spremnost ove ustanove da sarađuje s I MI Boke i omogući nam rad sa korisnicima/ama.

I MI BOKE OBILJEŽILA MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA RADIONICOM S INSTITUCIONALIZOVANIM OSOBAMA SA PSIHOSOCIJALNIM INVALIDITETOM

09.12.2023

10 dec cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 8. decembra 2023. godine, sa početkom u 9:00 časova, održala Radionicu s osobama sa psihosocijalnim invaliditetom smještenim u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Radionica je organizovana uoči 10. decembra, Međunarodnog dan ljudskih prava, a vodila ju je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar. Pozdravljamo spremnost ove ustanove da sarađuje s I MI Boke i omogući nam rad sa pacijentima.

NAJAVA DOGAĐAJA: RADIONICA S INSTITUCIONALIZOVANIM OSI U JU DOMU STARIH „GRABOVAC” RISAN

07.12.2023

radionica u domu starih grabovac cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u utorak, 12. decembra 2023. godine, sa početkom u 13:00 časova, održati Radionicu s osobama s invaliditetom (OSI) smještenim u JU Domu starih „Grabovac” Risan. Radionica se organizuje povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

NAJAVA DOGAĐAJA: RADIONICA S INSTITUCIONALIZOVANIM OSI U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

04.12.2023

radionica u bolnici za psihijatriju kotor cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 8. decembra 2023. godine, sa početkom u 9:00 časova, održati Radionicu s osobama sa psihosocijalnim invaliditetom smještenim u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Radionica se organizuje uoči 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

I MI BOKE OBILJEŽILA MEĐUNARODNI DAN OSI RADIONICOM S INSTITUCIONALIZOVANIM OSOBAMA S INTELEKTUALNIM INVALIDITETOM

02.12.2023

3 dec cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 1. decembra 2023. godine, sa početkom u 11:00 časova, održala Radionicu s osobama s intelektualnim invaliditetom smještenim u JU Zavodu „Komanski most” u Podgorici. Radionica je organizovana povodom 3. decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (OSI), a vodila ju je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.Pozdravljamo spremnost ove ustanove da sarađuje s I MI Boke i omogući nam rad sa njihovim korisnicima/ma.

Pronađimo zajednički jezik

02.12.2023

pronadjimo zajednicki jezik cover

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti punoj socijalizaciji i inkluziji mladih s oštećenjem sluha i/ili govora u opštini Kotor.”. Specifični ciljevi projekta su: „Smanjiti nivo komunikacijskih barijera između 18 mladih s oštećenjem sluha i/ili govora i njihovih vršnjaka/inja u Kotoru za najmanje 50%.“, „Edukovati, motivisati i podstaći najmanje 6 mladih s oštećenjem sluha i/ili govora u Kotoru da budu aktivniji građani/ke lokalne zajednice.“ i „Podići nivo svijesti, znanja i razumijevanja prava, potreba i potencijala mladih s oštećenjem sluha i/ili govora kod najmanje 2000 građana/ki Kotora.“.

ODLUKOM O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2024. GODINU ISPUNITI OBAVEZU UČEŠĆA U FINANSIRANJU LICENCIRANIH USLUGA I MI BOKE ZA DJECU I ODRASLE S INVALIDITETOM

27.11.2023

finansiranje usluga cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je 28. novembra 2023. godine Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije dostavila Primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2024. godinu. Primjedbe, predlozi i sugestije se tiču izdvajanja budžetskih sredstava neophodnih za pružanje licenciranih usluga personalne asistencije i pomoći u kući za roditelje djece s invaliditetom i odrasle osobe s invaliditetom (OSI).

NAJAVA DOGAĐAJA: RADIONICA S INSTITUCIONALIZOVANIM OSI U JU ZAVODU „KOMANSKI MOST”

23.11.2023

komanski most cover

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 1. decembra 2023. godine, sa početkom u 11:00 časova, održati Radionicu s osobama s intelektualnim invaliditetom smještenim u JU Zavodu „Komanski most”. Radionica se organizuje povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (OSI).

I MI BOKE PORUČILA DA INSTITUCIJE SISTEMA NE PRUŽAJU PODRŠKU ORGANIZACIJAMA OSI ZA RAZVOJ I PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA

11.11.2023

cover

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović, je 3. novembra 2023. godine u hotelu Voco u Podgorici govorila na Panel diskusiji „Razvoj socijalnih servisa u Crnoj Gori i okruženje za rad udruženja koji pružaju socijalne servise- Predstavljanje Izvještaja o politikama razvoja socijalnih servisa sa preporukama“. Njeno izlaganje se fokusiralo na nedostatak podrške institucija sistema za razvoj socijalnih servisa i podršci koju je I MI Boke u okviru projekta „Odgovorno i solidarno: Građani preuzimaju inicijativu” dobila od NVU „Zračak nade”.

Krajnje vrijeme za unaprjeđenje ljudskih prava OSI

02.11.2023

krajnje vrijeme cover

Opšti cilj projekta je: „Doprinijeti unaprjeđenju ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI) i njihovih porodica u Crnoj Gori.”. Specifični cilj projekta je: „U periodu od 10 mjeseci uticati na unaprjeđenje ljudskih prava OSI i njihovih porodica, kroz pružanje podrške ovoj grupi, saradnju sa zainteresovanim stranama, učešće organizacija OSI u donošenju odluka i izvještavanje javnosti o slučajevima kršenja prava OSI.”.

I MI BOKE U STUDIJSKOJ POSJETI ORGANIZACIJAMA U STOKHOLMU

25.09.2023

fotka za sajt

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je od 18. do 22. septembra 2023. godine, posjetila organizacije koje se bave pravima žena i osoba s invaliditetom (OSI) u Stokholmu, Švedskoj. Cilj studijske posjete je bio uspostavljanje i jačanje saradnje I MI Boke i švedskih NVO u oblastima prava žena s invaliditetom, zastupanja prava OSI i personalne asistencije. I MI Boke je održala sastanke sa Kvinna till Kvinna, My Right i JAG. Studijska posjeta je finansirana od strane Trag fondacije.

SAMOSTALAN ŽIVOT OSI

06.08.2023

ilustracija mladih

U cilju poboljšanja kvaliteta života osoba s invaliditetom (OSI) izuzetno je važno isticati i zastupati principe samostalnog života. Živjeti samostalno znači imati mogućnost da donosite sopstvene odluke i izbore i da imate kontrolu nad svojim životom. Samostalan život znači situaciju kada OSI imaju jednake mogućnosti da učestvuju u zajednici i životu kao i svaki drugi/a građanin/a, da biraju i donose odluke važne za sebe.

I MI BOKE SE ZAHVALJUJE MISCROSOFTU CRNA GORA ZA VRIJEDNU DONACIJU KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA I OPREME

10.07.2023

cover

Microsoft Crna Gora je 7. jula 2023. godine Inicijativi mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) dala vrijednu donaciju u vidu kancelarijskog namještaja i opreme, koje je imala u svom posjedu dok se nisu odlučili za rad od kuće. Donacija se sastoji od kancelarijskih stolova, stonih lampi, stolica, ormara i komoda, monitora, TV-a i projektora. Ovaj namještaj i oprema biće od izuzetnog značaja za opremanje kancelarije I MI Boke, kada uspijemo da nađemo odgovarajući prostor za prilagođavanje osobama s invaliditetom (OSI) u Kotoru, uz priuštivu zakupninu.

I MI BOKE TRAŽI UKIDANJE PONIŽAVANJA LJUDSKOG DOSTOJANSTVA OSI KOJE KORISTE FAKSIMIL I/ILI SE NE MOGU SVOJERUČNO POTPISATI

06.07.2023

fotografija zakoni

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je Ministarstvu pravde dostavila Primjedbe, predloge i sugestije za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku. Primjedbe, predlozi i sugestije I MI Boke su poslate poštom i elektronskim putem u četvrtak 6. jula 2023. godine u okviru Javne rasprave o ovom Nacrtu Zakona. Primjedbe, predlozi i sugestije se tiču ukidanja diskriminacije osoba s invaliditetom (OSI) koje koriste faksimil i/ili se ne mogu svojeručno potpisati, koja je zastupljena u sada važećem Zakonu o parničnom postupku.  

I MI BOKE PRENIJELA ZNANJA I ISKUSTVA ČLANOVIMA/CAMA NEZAVISNOG MEHANIZMA ZA PROMOCIJU, ZAŠTITU I PRAĆENJE PRIMJENE KONVENCIJE UN-A O PRAVIMA OSI U CRNOJ GORI

04.07.2023

trening BP

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović je 30. juna 2023. godine u Bijelom Polju održala predavanje u okviru Treninga za članove/ice Nezavisnog mehanizma za promociju, zaštitu i praćenje primjene Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (OSI) u Crnoj Gori. U okviru predavanja su obrađene teme prepoznavanja invaliditeta kao pravnog i društvenog fenomena i međunarodnog i nacionalnog prava i prakse u oblasti diskriminacije OSI.

I MI BOKE PORUČILA DA INSTITUCIJE SISTEMA NISU URADILE NIŠTA DA USLUGE SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE BUDU DOSTUPNE I PRISTUPAČNE ZA OSI

06.06.2023

viber image 2023-06-10 15-32-43-803

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović, je 6. juna, 2023. godine u PR Centru u Podgorici govorila na Panelu „Dostupnost usluga socijalne i dječje zaštite osobama s invaliditetom u Crnoj Gori“. Panel je bio dio Konferencije „Da li su usluge socijalne i dječje zaštite dostupne osobama s invaliditetom u Crnoj Gori“, koju su ogranizovali Savez Slijepih Crne Gore i Udruženje za podršku osobama s invaliditetom Bijelo Polje u okviru projekta „Jednakošću do dostojanstvenog života OSI u Crnoj Gori“, koji finansira Evropska unija kroz podršku za civilno društvo (CSF) i Ministarstvo javne uprave Crne Gore.

OKONČANA BORBA ZA PRILAGOĐAVANJE ZGRADE JU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE KOTOR, TIVAT I BUDVA

18.05.2023

viber image 2023-05-17 22-01-38-765

JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva konačno će nakon višegodišnje borbe Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) i njene izvršne direktorke Miroslave-Mime Ivanović, postati pristupačan za prilaz i kretanje osoba s invaliditetom (OSI). Borba je započela u decembru 2016. godine, kada su Miroslava-Mima Ivanović i još jedna žena s invaliditetom podnijele grupnu Tužbu protiv Države i ovog Centra, a trebalo bi se da se okonča 6. oktobra ove godine, kada je planiran završetak radova na prilagođavanju objekta.

I MI BOKE JEDINA ORGANIZACIJA OSI U ULOZI PANELISTE NA REGIONALNOM DOGAĐAJU „ZAPADNI BALKAN ZA PRISTOJAN RAD I ŽIVOT”

02.05.2023

viber image 2023-05-06 15-31-13-240

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) Miroslava-Mima Ivanović je, 27. aprila 2023. godine u Skoplju, govorila o položaju osoba s invaliditetom (OSI) na Panel diskusiji „Socijalna prava iz različitih uglova”. Panel diskusija je održana u okviru regionalnog događaja „Zapadni Balkan za pristojan rad i život” (Western Balkans 4 Decent working and living), koji je u hibridnoj formi organizovao Savjet za regionalnu saradnju u okviru projekta „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja” (ESAP 2), finansiranog od strane Evropske Unije.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: INSTITUCIJE I ORGANIZACIJE TREBA ZAJEDNIČKI I SINHONIZOVANO DA DJELUJU NA PODSTICANJU PREDUZETNIŠTVA OSI

27.04.2023

viber image 2023-04-27 22-30-46-251

Na Konferenciji o preduzetništvu osoba s invaliditetom, koju je Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) održala u ponedeljak, 24. aprila 2023. godine zaključeno je da relevantne institucije i organizacije treba da pokrenu sinhronizovanu saradnju na podsticanju preduzetništva OSI i osluškuju njihove potrebe u ovom polju, čime bi se smanjile predsrasude koje su i dalje raspostranjene.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: ULIČNOM AKCIJOM “STAO-SI U KOTORU” I MI BOKE INFORMISALA GRAĐANE/KE O PRAVIMA OSI U SAOBRAĆAJU

25.04.2023

viber image 2023-04-25 21-54-39-883

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u utorak, 25. aprila 2023. godine u periodu od 10:00 do 12:00 časova, povodom obilježavanja Sedmice prevencije povreda u saobraćaju, u Kotoru održala Uličnu akciju “StaO-SI u Kotoru”. U okviru Ulične akcije su na tri ulaza u Stari grad Kotor (Južna vrata Gurdić, Glavna gradska vrata Riva i Sjeverna vrata Tabačina) dijeljeni edukativni leci o poštovanju prava osoba s invaliditetom (OSI) na slobodno kretanje, različitim učesnicima/ama u saobraćaju (vozačima motornih vozila, pješacima i dr).

NAJAVA DOGAĐAJA: ULIČNA AKCIJA „STAO-SI U KOTORU!”

20.04.2023

MicrosoftTeams-image

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u utorak, 25. aprila 2023. godine sa početkom u 10:00 časova, a povodom obilježavanja Sedmice prevencije povreda u saobraćaju, organizovati Uličnu akciju „StaO-SI u Kotoru!”. Na Uličnoj akciji će predstavnice I MI Boke zajedno sa volonterima/kama Gimnazije Kotor i službenicima/ama Komunalne policije, Odjeljenja bezbjedosti Kotor i Opštine Kotor dijeliti letke o poštovanju prava osoba s invaliditetom (OSI) na slobodno kretanje.

NAJAVA DOGAĐAJA: KONFERENCIJA O PREDUZETNIŠTVU OSOBA S INVALIDITETOM

19.04.2023

MicrosoftTeams-image

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u ponedjeljak 24. aprila 2023. godine, sa početkom u 10:00 časova organizuje Konferenciju o preduzetništvu osoba s invaliditetom, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici, Bulevar Josipa Broza 23A.Ova Konferencijaje prvi događaj u Crnoj Gori koji se bavi preduzetništvom osoba s invaliditetom (OSI).

U POSLJEDNJIH GODINU DANA URAĐENO SKORO NIŠTA NA UNAPRJEĐENJU POLOŽAJA ŽENA S INVALIDITETOM

07.03.2023

viber image 2023-03-09 15-42-58-089 copy

Uoči Međunarodnog dana žena, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), je u utorak 7. marta 2023. godine, organizovala Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom – godinu dana kasnije”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici. Ovo je drugi događaj u Crnoj Gori, koji se organizuje povodom 8. marta, a koji je posvećen ženama s invaliditetom, nakon prve Javne debate „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, koju je istog dana prošle godine organizovala I MI Boke.Na ovogodišnjoj Javnoj debati zainteresovane strane su provjerile da li se i u kojoj mjeri djelovalo shodno prošlogodišnje Javne debate.

NAJAVA DOGAĐAJA: JAVNA DEBATA I MI BOKE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM - GODINU DANA KASNIJE”

28.02.2023

viber image 2023-03-01 11-26-27-997

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u utorak 7. marta 2023. godine, sa početkom u 10:00 časova organizuje Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom - godinu dana kasnije”, putem Zoom platformei u PR Centru u Podgorici,Bulevar Josipa Broza 23A.Ova Javna debata se organizuje u okviru projekta , koji finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE NALOŽIO OPŠTINI KOTOR DA RAZVIJA USLUGE PODRŠKE ZA OSI U SARADNJI SA NJIHOVIM ORGANIZACIJAMA

29.01.2023

viber image 2023-02-01 18-14-51-741

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je 29. decembra 2022. godinedonio Mišljenje kojim je preporučio Opštini Kotor da „koristeći svoje materijalne mogućnosti razvija usluge podrške za život u zajednici lica sa invaliditetom” i „da ove usluge razvija uz intenzivne konsultacije i aktivno učešće lica sa invaliditetom, uključujući djecu sa invaliditetom, kroz organizacije koje ih predstavljaju i zastupaju.”. Ovo Mišljenje je donijeto po Pritužbi Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) protiv Opštine Kotor, koja je Zaštitniku poslata 6. juna 2022. godine.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: PRVA PRAVOSNAŽNA PRESUDA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE PO OSNOVU INVALIDITETA U PRISTUPU INFORMACIJAMA I POSTUPCIMA PRED ORGANIMA

25.01.2023

MicrosoftTeams-image
Viši sud u Podgorici je 7. decembra 2022. godine potvrdio Presudu Osnovnog suda u Podgorici, kojom je utvrđeno da je izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović pretrpjela ponovljenu diskriminaciju po osnovu invaliditeta, od strane JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva i Države Crne Gore, koji joj, u tri upravna postupkaza ostvarenje prava na slobodan pristup informacijama, nisu pružili tražene informacije u zvučnoj formi na CD-u, čime su joj otežali učešće u ovim postupcima i ostvarenje njenih prava. Potvrđenom Presudom Osnovnog suda u Podgorici, koja je donijeta 19. novembra 2021. godine, diskriminatorima je zabranjeno ponavljanje radnji diskriminacije i u tom smislu im je naloženo „da ubuduće po zahtjevima za slobodan pristup informacijama tražene informacije i/ili dokumenta tužilji dostavljaju u zvučnoj formi, kad god to tužilja zahtjeva.”. Postupak pred Višim sudom u Podgorici je pokrenut uslijed Žalbe Države.

ODLUKOM O BUDŽETU OPŠTINE KOTOR ZA 2023. GODINU ISPUNITI OBAVEZU UČEŠĆA U FINANSIRANJU LICENCIRANIH USLUGA I MI BOKE ZA DJECU I ODRASLE S INVALIDITETOM

21.12.2022

viber image 2022-12-20 19-33-25-446 copy

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je 20. decembra 2022. godine Sekretarijatu za lokalne prihode, budžet i finansije dostavila Primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt Odluke o Budžetu Opštine Kotor za 2023. godinu. Primjedbe, predlozi i sugestije se tiču izdvajanja budžetskih sredstava neophodnih za pružanje licenciranih usluga personalne asistencije i pomoć u kući za djecu i odrasle osobe s invaliditetom (OSI).

MINISTARSTVO PRAVDE NIJE USVOJILO PRIMJEDBE, PREDLOGE I SUGESTIJE I MI BOKE ZA GARANTOVANJE RAVNOPRAVNOG UŽIVANJA PRAVA OSI NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ

14.12.2022

viber image 2022-12-14 12-47-55-354 copy

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) izražavasvoje nezadovoljstvo zbogneusvajanja Primjedbi, predloga i sugestija koje je Ministarstvu pravde poslala u martu ove godine, u okviru Javnih konsultacija sa zainteresovanom javnošću u postupku pripremeNacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Zbog toga je I MI Boke u utorak 13. decembra 2022. godine poslala skoro iste Primjedbe, predloge i sugestije na ovaj Nacrt Zakona, a u okviru Javne rasprave o ovom dokumentu.

NACRT ZAKONA O JEDINSTVENOM TIJELU VJEŠTAČENJA NEUSKLAĐEN SA PRAKSOM I POZITIVNIM PRAVOM CRNE GORE

13.12.2022

viber image 2022-12-14 12-47-55-111 copy

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u ponedjeljak 12. decembra 2022. godine poslala Predloge, sugestije i komentare na Nacrt Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja invaliditeta Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Predlozi, sugestije i komentari se uglavnom tiču definisanja pojedinih važnih termina za vještačenje invaliditeta, adekvatno propisivanje ovlašćenja i nadležnosti Vlade Crne Gore i Ministarstva javne uprave, pružanja mogućnosti fizioterapeutima/kinjama da budu imenovani za vještake/inje i usklađivanje rokova za donošenje rješenja o vještačenju invaliditeta sa rokovima propisanim Zakonom o upravnom postupku.

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI JEDNAKOSTI I ZABRANI DISKRIMINACIJE NUDI UNAPRJEĐENJA, ALI NE DOVOLJNA ZA PUNU ZAŠTITU OSI OD DISKRIMINACIJE

04.12.2022

Čovjek u kolicima i žena koja nije u kolicima prolaze gradom, držeći se za ruke i osmjehujući se jedno drugom

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) pozdravlja unaprjeđenja u pogledu zaštite od diskriminacije u Nacrtu novog Zakona o zaštiti jednakosti i zabrani diskriminacije, ali ističe i da je neophodno dodatno usklađivanje sa međunarodnim dokumentima u oblasti ljudskih prava osoba s invaliditetom (OSI). U tom smislu je I MI Boke u okviru Javne rasprave o ovom Nacrtu Zakona, u petak 2. decembra 2022. godine, uoči Međunarodnog dana OSI, poslala Predloge, primjedbe i sugestije Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST: SAMOZAPOŠLJAVANJE JE DOKAZANO NEOSTVARIV CILJ ZA OSI U CRNOJ GORI

29.11.2022

Osoba u kolicima koristi lap top za web pretragu

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je od jula do oktobra 2022. godine sprovela Istraživanje sa 50 osoba s invaliditetom (OSI) iz Crne Gore o podršci koja bi im bila neophodna za razvoj i unaprjeđenje sopstvenog biznisa. Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Podržimo preduzetništvo osoba s invaliditetom”, koji je podržan kroz program „Odgovorno i solidarno: građani preuzimaju inicijativu“, koji realizuje Fond za aktivno građanstvo - fAKT, finansira Evropska Unija, posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

I MI BOKE POSLALA KOMENTARE NA NACRT ODLUKE O ISPLATI NAKNADE ZA NOVOROĐENU DJECU NA PODRUČJU OPŠTINE KOTOR

12.10.2022

ilistracija komentara

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je Opštini Kotor dostavila Komentare na Nacrt Odluke o isplati naknade za novorođenu djecu na području opštine Kotor. Komentari I MI Boke su poslate elektronskim putem u četvrtak 13. oktobra 2022. godine u okviru Javne rasprave za koju je zadužen Sekretarijat za kulturu, sport i društvene djelatnosti. Komentari se tiču uvećanja iznosa naknade za novorođeno dijete s invaliditetom i/ili novorođeno dijete osobe s invaliditetom (OSI) u odnosu na iznos naknade koji je Nacrtom Odluke predviđen za svu novorođenu djecu.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODRŽANA RADIONICA S UČENICIMA/AMA JU RESURSNOG CENTRA ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ“

23.09.2022

djeca na radionici

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak, 22. septembra 2022. godine, uoči obilježavanja Međunarodnog dana znakovnog jezika, 23. septembra, održala Radionicuna temu prava osoba s invaliditetom (OSI) za devet učenika/ca JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” u Kotoru. Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović, uz podršku prevoditeljke na znakovni jezik, Stojanke Pićan.

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA S OSI U JU RESURSNOM CENTRU ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ”

20.09.2022

peruta ivanovic zgrada

Povodom Međunarodnog dana znakovnog jezika, 23. septembra, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u četvrtak, 22. septembra 2022. godine, sa početkom u 15:00 časova, održati Radionicu s osobama s invaliditetom (OSI) koje su učenici/e JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” u Kotoru. Tema Radionice su prava OSI, a vodiće je trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODRŽAN DVODNEVNI EDUKATIVNI RADNI SASTANAK SA ZAINTERESOVANIM STRANAMA U OBLASTIMA RODNE RAVNOPRAVNOSTI I PRAVA OSI

14.09.2022

radni sastanak

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u ponedjeljak, 12. i utorak, 13. septembra 2022. godine, održala Edukativni radni sastanak sa zainteresovanim stranama u oblastima rodne ravnopravnosti i prava osoba s invaliditetom (OSI), u Azul Beach Resort-u by Karisma, u Ulcinju, kojeg je vodila Miroslava-Mima Ivanović, trenerica s invaliditetom. Ovaj događaj je poslednja aktivnost u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji finansira Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – ODRŽAN OKRUGLI STO O UČEŠĆU OSI U SAOBRAĆAJU BOKE

05.09.2022

okrugli sto

Okrugli sto o učešću osoba s invaliditetom (OSI) u saobraćaju Boke, održan je u ponedjeljak 5. septembra 2022. godine sa početkom u 10:00 časova, u Staklenoj galeriji JU Kulturnog centra „Nikola Đurković” u Kotoru. Ovaj događaj je dio projekta „StaO SI na put”, a koji je finansiran od strane Ministarstva kapitalnih investicija. Ujedno, ovo je bio i posljednji dan Izložbe „Stao si mi na put” gdje je prikazano najupečatljivih 15 fotografija iz Konkursa za fotografije u okviru kojeg su građani/ke Boke slali/e pozitivne i negativne primjere poštovanja prava OSI u saobraćaju.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODRŽANA ULIČNA AKCIJA „MAKNI MI SE S PUTA!” U KOTORU

01.09.2022

ulična akcija

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 2. septembra 2022. godine, u periodu 7:30 – 12:00 časova, održala Uličnu akciju „Makni mi se s puta!” natri najprometnije saobraćajnice u Kotoru. Na Uličnoj akciji su predstavnice i volonteri/ke I MI Boke dijelili/e građanima/kama Kotora letke o poštovanju pravaosoba s invaliditetom (OSI)na slobodno kretanje. Aktivnost je u značajnoj mjeri podržana od strane predstavnika/ca državnih i lokalnih institucija.

Otvorena Izložba fotografija „Stao si mi na put”.

29.08.2022

izložba

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u ponedjeljak 29. avgusta organizovala svječano otvaranje Izložbe fotografija „Stao si mi na put”. Ovaj događaj je dio projekta „StaO SI na put”, koji finansira Ministarstvo kapitalnih investicija.

NAJAVA DOGAĐAJA - IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „STAO SI MI NA PUT”

22.08.2022

izlozba fotografija

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) od ponedjeljka 29. avgusta do ponedjeljka 5. septembra 2022. godine u Staklenoj galeriji JU Kulturnog centra „Nikola Đurković” (stari grad Kotor), organizuje Izložbu fotografija „Stao si mi na put”. Otvaranje Izložbe fotografija će se održati u ponedjeljak 29. avgusta, u 19:00 časova, a tokom trajanja Izložbe će se organizovati Ulična akcija „Makni mi se s puta!” i Okrugli sto o učešću osoba s invaliditetom (OSI) u saobraćaju Boke. Ovi događaji su dio projekta „StaO SI na put”, koji finansira Ministarstvo kapitalnih investicija.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - U ŠTO KRAĆEM ROKU UKINUTI UMANJENJE OBIMA PRAVA NA PRIVREMENU SPRIJEČENOST ZA RAD ZBOG NJEGE OBOLJELOG ČLANA/ICE UŽE PORODICE OSIGURANIKA/CE

27.07.2022

ilustracija pravo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je uputila Inicijativu Ministarstvu zdravlja i Fondu za zdravstveno osiguranje Crne Gore da u što kraćem roku pristupe izmjeni odredbe člana 17 stav 3 novog Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad. Naime, predmetna odredba Pravilnika za duplo je skratila vrijeme na koje se pravo na privremenu spriječenost za rad može odobriti osiguraniku/ci radi njege srodnika/ce s invaliditetom, u odnosu na stari Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na privremenu spriječenost za rad i ostvarivanja prava na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

ODRŽANA RADIONICA S OSI SMJEŠTENIM U JU ZAVODU „KOMANSKI MOST”

13.07.2022

radionica u komanskom mostu

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak, 7. jula 2022. godine, sa početkom u 9:00 časova, održala Radionicu s osobama s intelektualnim invaliditetom smještenim u JU Zavodu „Komanski most” u Podgorici. Radionicu je vodila psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA S OSI SMJEŠTENIM U JU ZAVODU „KOMANSKI MOST”

05.07.2022

KOMANSKI MOST

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će učetvrtak, 7. jula 2022. godine, sa početkom u 9:00 časova, održati Radionicu s osobama s intelektualnim invaliditetom smještenim u JU Zavodu „Komanski most”. Tema Radionice su prava osoba s invaliditetom (OSI), a vodiće je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar

I MI BOKE UČESTVOVALA U DIJELU MEĐUNARODNOG PROGRAMA OBUKE O SPRIJEČAVANJU I ODGOVORU NA RODNO-ZASNOVANO NASILJE U STOKHOLMU

09.06.2022

Studijska posjeta ilustracija

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) Miroslava-Mima Ivanović od 10. do 20. maja 2022. godine, učestvovala je u trećem modulu međunarodnog Programa obuke „Spriječavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje - jačanje faktora promjene” u Stokholmu u Švedskoj. Ovaj modul se sastojao od predavanja, panel diskusija, studijskih posjeta različitim švedskim institucijama i organizacijama, kao i razmjene i međusobnog učenja sa ostalim učesnicima/ama i švedskim partnerima.

ODRŽANA RADIONICA S OSI SMJEŠTENIM U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

08.05.2022

psihijatrija logo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 6. maja 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, održala Radionicu sa 15 osoba s invaliditetom (OSI) smještenih na muškom Odjeljenju za produženo liječenje u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Tema Radionice bila su prava OSI, a o njoj je s učesnicima razgovarala psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA S OSI SMJEŠTENIM U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

04.05.2022

psihijatrija kotor

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 6. maja 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, održati Radionicu sa pacijentima/kinjama smještenim u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Tema Radionice su prava osoba s invaliditetom (OSI), a vodiće je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.

I MI BOKE OBEZBJEĐUJE BESPLATAN PRISTUPAČAN TAXI PREVOZ ZA OSI IZ BOKE

07.04.2022

prevoz

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) do 10. septembra 2022. godine obezbjeđuje besplatan pristupačan taxi prevoz za osobe s invaliditetom (OSI) iz Boke. Pristupačan prevoz je dostupan 24h na cijeloj teritoriji Crne Gore, a obezbjeđuje se u saradnji sa taxi udruženjima: Red Taxi Kotor (za OSI iz Kotora i Tivta) i Taxi More (za OSI iz Herceg Novog).

ODRŽANA RADIONICA ZA OSOBE SA MENTALNIM INVALIDITETOM SMJEŠTENIM U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

01.04.2022

fotografija sa radionice u psihijatriji

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 1. aprila 2022. godine održala Radionicu za 15 osoba sa mentalnim invaliditetom smještenim na muškom Odjeljenju za produženo liječenje, JZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor. Tema Radionice je bila prava osoba sa mentalnim invaliditetom, a o njoj je govorila trenerica sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti, psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.

NAJAVA RADIONICE U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

30.03.2022

Gimnazija kotor i imiboke logo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u petak 1. aprila 2022. godine sa početkom u 10:30h, održaće Radionicu sa pacijentima/kinjama smještenim u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Radionica će se baviti pravima osoba sa mentalnim invaliditetom, a vodiće je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar. Radionica se organizuje u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji finansira Opština Kotor.

ODRŽANA RADIONICA ZA KORISNIKE/CE USLUGA JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U KOTORU

23.03.2022

Radionica/Workshop

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u srijedu, 23. marta 2022. godine održala Radionicuna temu prava osoba s invaliditetom (OSI) za korisnike/ce usluga JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, u Kotoru. Na Radionici je učestvovalo ukupno 7 korisnika/ca usluga ovog Centra, a Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović...

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA ZA KORISNIKE/CE USLUGA JU DNEVNOG CENTRA ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U KOTORU

21.03.2022

Gimnazija kotor i imiboke logo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u srijedu, 23. marta 2022. godine, sa početkom u 17:00 časova, održati Radionicu na temu prava osoba s invaliditetom (OSI) za korisnike/ce usluga JU Dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, u Kotoru. Radionicu će voditi iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.

ZAKLJUČCI I PREPORUKE SA JAVNE DEBATE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM“

20.03.2022

Debata

Uoči Međunarodnog dana žena, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), je u ponedjeljak 7. marta 2022. godine, organizovala Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici. Javna debata je prvi događaj u Crnoj Gori koji se organizovao povodom 8. marta a koji se isključivo bavio položajem žena s invaliditetom. Ova Javna debata je organizovana u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

I MI BOKE POSLALA PRIMJEDBE I SUGESTIJE ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI

20.03.2022

logo i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava dostavila Primjedbe i sugestije za izradu Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Primjedbe i sugestije I MI Boke su poslate elektronskim putem u petak 18. marta 2022. godine u okviru Javnih konsultacija sa zainteresovanom javnošću u postupku pripreme ovog dokumenta. Primjedbe i sugestije se tiču unaprjeđenja načina ostvarivanja prava osoba s oštećenjem sluha i govora na besplatnu pravnu pomoć, proširenjem liste pružaoca/teljki besplatne pravne pomoći za osobe s invaliditetom (OSI), kao i uklanjanja barijera za ostvarivanje ovog prava od strane OSI.

ODRŽANA DRUGA RADIONICA ZA STUDENTE/KINJE FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

17.03.2022

Dunja predaje studentima

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 18. marta 2022. godine održala drugu Radionicu za studente/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na temu komunikacije s osobama s invaliditetom (OSI) i pristupačnosti turističkih sadržaja. Na Radionici je učestvovalo 22 studenta/kinje prve godine studija, a Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Dunja Samardžić.

NAJAVA DOGAĐAJA - DRUGA RADIONICA ZA STUDENTE/KINJE FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

14.03.2022

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 18. marta 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, održati drugu Radionicu za studenate/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na temu komunikacije s osobama s invaliditetom (OSI) i pristupačnosti turističkih sadržaja. Radionicu će voditi Dunja Samardžić, trenerica s invaliditetom koja ima dugogodišnje iskustvo u edukacijama u oblasti invalidnosti.

SAOPŠTENJE - ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA STUDENTE/KINJE FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

11.03.2022

dunja i studenti

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u petak, 11. marta 2022. godine održala prvu Radionicu za studente/kinje Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na temu komunikacije s osobama s invaliditetom (OSI) i pristupačnosti turističkih sadržaja. Na Radionici je učestvovalo ukupno 23 studenta/kinje prve godine studija, a Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Dunja Samardžić.

NAJAVA DOGAĐAJA - PRVA RADIONICA ZA STUDENTE/KINJE FAKULTETA ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

09.03.2022

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u petak, 11. marta, sa početkom u 10:00 časova, održati prvu Radionicu sa 20 studenata/kinja na Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, na temu komunikacije s OSI i pristupačnosti turističkih sadržaja. Radionicu će predvoditi Dunja Samardžić, trenerica sa invaliditetom koja ima dugogodišnje iskustvo u edukacijama u oblasti invalidnosti.

ODRŽANA JAVNA DEBATA I MI BOKE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM”

07.03.2022

javna debata

Uoči Međunarodnog dana žena, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), je u ponedjeljak 7. marta 2022. godine, organizovala Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici. Javna debata je prvi događaj u Crnoj Gori koji se organizovao povodom 8. marta a koji se isključivo bavio položajem žena s invaliditetom. Ova Javna debata je organizovana u okviru projekta „Govorimo o nasilju i diskriminaciji žena s invaliditetom”, koji je finansiran od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

NAJAVA DOGAĐAJA - JAVNA DEBATA I MI BOKE „8. MART U SVJETLU PRAVA ŽENA S INVALIDITETOM”

02.03.2022

djevojke s invaliditetom grafika

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u ponedjeljak 7. marta 2022. godine, sa početkom u 10:00 časova organizuje Javnu debatu „8. mart u svjetlu prava žena s invaliditetom”, putem Zoom platforme i u PR Centru u Podgorici, Bulevar Josipa Broza 23A. Na Javnoj debati će biti predstavljeni i rezultati Istraživanja o nasilju i diskriminaciji nad ženama, djevojkama i djevojčicama s invaliditetom i vidovima podrške koja je potrebna njima i njihovim porodicama. Javna debata je prvi događaj u Crnoj Gori koji se organizuje povodom 8. marta a koji se isključivo bavi položajem žena s invaliditetom.

PREDSTAVNICA I MI BOKE U DVA NAJVAŽNIJA TIJELA ZA PRAVA OSI U CRNOJ GORI

25.02.2022

mima

U februaru je izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović postala članica Savjeta za zaštitu mentalno oboljelih lica JZU Specijalne bolnice za psihijatriju Kotor i Savjeta za prava lica sa invaliditetom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Ova dva tijela su jedna od najvažnijih u kojoj predstavnici NVO mogu uticati na položaj osoba s invaliditetom (OSI) uopšte, a naročito osoba sa psihosocijalnim invaliditetom.

POZIV ZA UČEŠĆE U FOTO KONKURSU I MI BOKE O PRAVIMA OSI U SAOBRAĆAJU

16.02.2022

two-disabled-people-walking-crossing-avenue-road-vector-38667274

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) otvara Konkurs za fotografije o pravima osoba s invaliditetom (OSI) iz Boke u saobraćaju. Konkurs je otvoren za sve zainteresovane građane/ke i posjetioce/teljke opština Boke (Herceg Novi, Kotor i Tivat), a njihove fotografije će se objavljivati na društvenim mrežema I MI Boke od kojih će najmanje 15 najboljih biti predstavljeno i na sedmodnevnoj Izložbi u maju.

I MI BOKE POSTALA ČLANICA KOORDINACIONOG MEHANIZMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA KONFERENCIJE DRŽAVA POTPISNICA KONVENCIJE UN-A O PRAVIMA OSI

14.02.2022

logo i mi boke

Ponosni smo što možemo da saopštimo da je 8. februara 2022. godine Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) primljena u Koordinacioni mehanizam organizacija civilnog društva Konferencije država potpisnica Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom (OSI). Konferencija se održava dva puta godišnje u sjedištu UN-a u Njujorku i na njoj učestvuju predstavnici/e svih država potpisnica, koji/e razmatraju važna pitanja u vezi sa sprovođenjem konvencije UN-a o pravima OSI.

ODRŽANE ČETIRI RADIONICE ZA UČENIKE/CE GIMNAZIJE KOTOR

11.02.2022

MIma Ivanović održava radionice u Kotoru

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak (7-11. februar 2022. godine) za učenike/ce različitih odjeljenja Gimnazije Kotor održala četiri radionice na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). Na radionicama je učestvovalo ukupno 58 srednjoškolaca/kinja Gimnazije Kotor iz drugog i četvrtog razreda Medicinske škole, trećeg razreda Opšte gimnazije i drugog razreda srednje Ekonomcke škole. Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICE ZA UČENIKE/CE GIMNAZIJE KOTOR

05.02.2022

edukacija ilustracija

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak (7-11. februar 2022. godine) sa početkom u 10:55 časova, za po tridesetak učenika/ca Gimnazije Kotor održati četiri radionice na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). Radionice će voditi iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.

ODRŽANA RADIONICA ZA OSI O PRISTUPAČNOSTI INFORMACIJA I GOVORU MRŽNJE I OMALOVAŽAVANJA U MEDIJIMA

28.01.2022

skrin sa radionice

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u subotu, 29. januara održala Radionicu s osobama s invaliditetom (OSI) iz ruralnih područja Boke o pristupačnosti informacija koje se šire putem medija i govoru mržnje i omalovažavanja. Dio učesnika/ca je pratio Radionicu putem Zoom aplikacije u svojim domovima, a dio u prostorijama Omladinskog kluba Kotor (Kulturni centar „Nikola Đurković”).

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA ZA OSI O PRISTUPAČNOSTI INFORMACIJA I GOVORU MRŽNJE I OMALOVAŽAVANJA U MEDIJIMA

26.01.2022

logoi partnera

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u subotu, 29. januara, sa početkom u 11:30 sati, u prostorijama Omladinskog kluba Kotor (Kulturni centar „Nikola Đurković”), održati Radionicu s osobama s invaliditetom (OSI) iz ruralnih područja Boke o pristupu informacijama koje se šire putem medija i govoru mržnje i omalovažavanja.

NEZAKONITO POSTUPANJE OSNOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA U KOTORU PO KRIVIČNOJ PRIJAVI MIROSLAVE-MIME IVANOVIĆ

03.01.2022

centar za socijalni rad slika

Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru odbacilo je Krivičnu prijavu izvršne direktorke Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslave–Mime Ivanović, protiv bivšeg ministra rada i socijalnog staranja, Kemala Purišića i direktora JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, Vasilija Todorovića, zato što ni nakon više od dvije godine pravosnažnosti presude Osnovnog suda u Kotoru, nijesu učinili ništa da zgradu tog Centra prilagode za osobe s invaliditetom (OSI). Rješenje o odbacivanju Krivične prijave je donijeto na Zahtjev Miroslave–Mime Ivanović, s obzirom da je prvobitno Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru donijelo Odluku o arhiviranju predmeta, suprotno odredbama Zakona o krivičnom postupku (ZKP). Ivanović je izjavila Žalbu Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na ovo Rješenje.

I MI BOKE PREDSTAVILO PODATKE O FINANSIRANJU ORGANIZACIJA OSI IZ DRŽAVNOG BUDŽETA

23.12.2021

ilustracija osi

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović učestvovala je na Konferenciji za novinare povodom odnosa Vlade i ministarstava u oblasti finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija (NVO) iz državnog budžeta i ukazivanja na ključne propuste i probleme u ovoj oblasti. Ivanović je predstavila podatke do kojih je I MI Boke došla analizom prošlogodišnjih odluka o raspodjeli sredstava za programe i projekte NVO u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, koja je urađena u okviru projekta „Prava OSI u Crnoj Gori – Gdje smo i gdje treba da idemo”, koji je podržao UNICEF Crne Gore kroz uvodnu fazu projekta UN partnerstva za prava OSI (UNPRPD) u Crnoj Gori. Takođe su predstavljeni i podaci za ovu godinu.

NEDOSTAJE SISTEMATIČAN PRISTUP IZVJEŠTAVANJU O I ZA OSI KOD LOKALNIH MEDIJA

20.12.2021

mima i irena u pr centru

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u utorak, 21. decembra održala Konferenciju za novinare u PR centru u Podgorici, povodom predstavljanja rezultata Istraživanja o izvještavanju lokalnih medija o i za osobe s invaliditetom (OSI). Na Konferenciji su govorile: izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović, Koautorka Izvještaja o izvještavanju lokalnih medija o i za OSI, Irena Rašović i predstavnica Instituta za medije Crne Gore, Milica Bogdanović.

I MI BOKE NA REGIONALNOJ KONFERENCIJI O PREVENCIJI VIŠESTRUKE I INTERSEKCIJSKE DISKRIMINACIJE OSI

17.12.2021

NASLOV KONFERENCIJE

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović, govorila je na Regionalnoj konferenciji o prevenciji višestruke i intersekcijske diskriminacije osoba s invaliditetom (OSI), koja je održana u petak, 17. decembra u Podgorici. Konferenciju je organizovao Direktorat za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Pored navedenog Ministarstva, samo je I MI Boke od subjekata iz Crne Gore bila predstavljena među govornicima/ama.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTAVNICAMA SEKRETARIJATA SAVJETA ZA KONKURENTNOST VLADE CRNE GORE

15.12.2021

zoom sastanak

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak, 16. decembra održala sastanak sa predstavnicama sekretarijata Savjeta za konkurentnost Vlade Crne Gore, čija je tema bila unaprijeđenje rodne ravnopravnosti osoba s invaliditetom (OSI) u oblasti rada i zapošljavanja. Na sastanku su ispred sekretarijata Savjeta za konkurentnost učestvovale Marija Risteska, Marija Šuković i Marija Asanović, dok su predstavnice I MI Boke bile Miroslava-Mima Ivanović, Marijeta Mojašević i Ana Marković.

NAJAVA DOGAĐAJA - I MI BOKE PREDSTAVLJA ISTRAŽIVANJE O IZVJEŠTAVANJU LOKALNIH MEDIJA O I ZA OSI NA KONFERENCIJI ZA NOVINARE

14.12.2021

poziv na pres

Konferencija za novinare na kojoj će biti predstavljeni rezultati Istraživanja o izvještavanju lokalnih medija o i za osobe s invaliditetom (OSI), biće održana u utorak 21. decembra sa početkom u 10:00h u PR centru u Podgorici. Istraživanje je sprovela Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) s ciljem utvrđivanja načina i dinamike izvještavanja lokalnih medija o pitanjima koja se tiču OSI, te ispunjenja zakonske obaveze da informišu na pristupačan način.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE ODRŽANA RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „MILAN VUKOVIĆ”

12.12.2021

dunja u školi

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u subotu, 11. decembra u Osnovnoj školi „Milan Vuković” u Meljinama u Herceg Novom, organizovala Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Učenici/e završnog razreda bili/e su više nego zainteresovani za direktnu komunikaciju sa trenericom, aktivistkinjom u borbi za prava OSI, Dunjom Samardžić, koja ima oštećenje vida.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST - RADIONICA O OSNAŽIVANJU ŽENA I DJEVOJAKA S INVALIDITETOM IZ BIJELOG POLJA i PLJEVALJA ZA PREPOZNAVANJE I PRIJAVLJIVANJE NASILJA

09.12.2021

mima na radionici

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), je u petak 10. decembra, sa početkom u 10:00h, a povodom Međunarodnog dana ljudskih prava organizovala Radionicu sa ženama i djevojakama s invaliditetom iz Bijelog Polja i Pljevalja na temu „Osnaživanje žena i djevojaka s invaliditetom za prepoznavanje i prijavljivanje nasilja”. Radionicu je vodila izvršna direktorka I MI Boke, Miroslava-Mima Ivanović.

NAJAVA DOGAĐAJA RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „MILAN VUKOVIĆ”

09.12.2021

informacije

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u subotu, 11. decembra, sa početkom u 10 časova, u Osnovnoj školi „Milan Vuković” u Meljinama u Herceg Novom, održati Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Učenici/e završnih razreda imaće priliku da saznaju kako da što lakše prepoznaju objektivne i profesionalne medijske izvještaje na temu invaliditeta i OSI, kako nesenzibilisano medijsko izvještavanje ne bi uticalo na razvoj stereotipa i predrasuda kod njih.

NAJAVA DOGAĐAJA RADIONICA O OSNAŽIVANJU ŽENA I DJEVOJAKA S INVALIDITETOM IZ BIJELOG POLJA i PLJEVALJA ZA PREPOZNAVANJE I PRIJAVLJIVANJE NASILJA

08.12.2021

usa projekat

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, u petak 10. decembra, sa početkom u 10:00h organizuje Radionicu sa ženama i djevojakama s invaliditetom na temu „Osnaživanje žena i djevojaka s invaliditetom za prepoznavanje i prijavljivanje nasilja”. Radionicu će voditi Miroslava-Mima Ivanović.

PROJEKAT I MI BOKE JEDAN OD NAJZAPAŽENIJIH NA REGIONALNOM DOGAĐAJU U OKVIRU PROJEKTA „SNAŽNI - MEDIJI BEZ MRŽNJE I DEZINFORMACIJA”

06.12.2021

skup u novom sadu

Partneri iz 22 organizacije i pet zemalja regiona okupili su se prošle sedmice u Novom Sadu na regionalnom događaju u okviru projekta „SNAŽNI - Mediji bez mržnje i dezinformacija” kako bi razmijenili dosadašnja iskustva sa projekata koji su u toku. Predstavnici/e organizacija iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Albanije, Srbije i Crne Gore, razgovarali/e su o dosadašnjim postignućima u okviru projekata, ali i o stanju medija, medijskih sloboda i dezinformacija u regionu. Među njima je bila i saradnica Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Irena Rašović.

PANDEMIJA DODATNO IZOLOVALA OSI U CRNOJ GORI

02.12.2021

logo osi

Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba s invaliditetom (OSI), Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) ukazuje na zastoj u poboljšanju položaja i unaprjeđenju poštovanja ljudskih prava OSI koji je dodatno produbljen pandemijom COVID 19. Osim što je pandemija izolovala, ionako zatvorene i nedovoljno uključene u život zajednice, pojedince/ke s invaliditetom, uticala je da njihove potrebe, problemi i prioriteti budu stavljeni u drugi plan. Bojazan da bi takva situacija mogla da dodatno oteža i uspori život OSI u Crnoj Gori, dovodi u pitanje višegodišnji napor koji je Crna Gora ulagala na planu inkluzije ove grupacije.

ODRŽANA PRVA RADIONICA ZA UČENIKE/CE GIMNAZIJE KOTOR O PRAVIMA OSI

01.12.2021

đaci u klupama

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u četvrtak, 2. decembra, uoči Međunarodnog dana osoba  s invaliditetom (OSI) u Gimnaziji Kotor održala Radionicu na temu prava OSI. Na Radionici je učestvovalo trideset srednjoškolaca/kinja Gimnazije, srednje Medicinske i Ekonomske škole. Radionicu je vodila iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.

NAJAVA DOGAĐAJA: RADIONICA ZA UČENIKE/CE GIMNAZIJE KOTOR

01.12.2021

Gimnazija kotor i imiboke logo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u četvrtak, 2. decembra sa početkom u 10:30 časova, za tridesetak učenika/ca Gimnazije Kotor održati Radionicu na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). Radionicu će voditi iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović...

ODRŽANA PRVA OBUKA ZA RAD NА SОS TЕLЕFОNU ZА ŽЕNE S INVАLIDITЕTОM KОЈЕ IMАЈU ISKUSTVО NАSILЈА I DISKRIMINACIJE U CRNOJ GORI

30.11.2021

ljudi na obuci

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) od 22. do 26. novembra 2021. godine u Podgorici, organizovala je prvu Obuku u Crnoj Gori za rad nа SОS tеlеfоnu sа žеnаmа s invаliditеtоm kоје imајu iskustvо nаsilја i diskriminacije. Obuka je sprovedena od strane NVO „...IZ KRUGA – Beograd“ iz Srbije, koja je akreditovana pred Zavodom za socijalnu i dječju zaštitu Crne Gore za realizaciju osnovnog i naprednog nivoa Obuke. Organizaciju Obuke finansijski je podržala Trag fondacija, u okviru projekta „Akcija protiv nasilja i eksploatacije žena s invaliditetom”.

ODRŽANA RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „NIKOLA ĐURKOVIĆ”

30.11.2021

Skola Nikola Djurkovic

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u utorak 30. novembra u Osnovnoj školi „Nikola Đurković” u Radanovićima u Kotoru, organizovala Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Kroz otvorenu i interaktivnu komunikaciju sa trenericom s invalidietetom Dunjom Samardžić, tridesetak učenika/ca devetog razreda te škole na najbolji način upoznalo se sa načinom funkcionisanja i rada OSI, o čemu su uglavnom saznavali putem medija...

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „NIKOLA ĐURKOVIĆ”

28.11.2021

mediji

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u utorak, 30. novembra, sa početkom u 10 časova, u Osnovnoj školi „Nikola Đurković” u Radanovićima, Kotor, održati Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Učenici/e završnih razreda imaće priliku da saznaju kako da što lakše prepoznaju objektivne i profesionalne medijske izvještaje na temu invaliditeta i OSI, kako nesenzibilisano medijsko izvještavanje ne bi uticalo na razvoj stereotipa i predrasuda kod njih. 

ZAHTIJEVAMO ODGOVORNIJI PRISTUP U ZAŠTITI ŽENA I DJEVOJČICA S INVALIDITETOM OD NASILJA

24.11.2021

dan protiv nasilja

Povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) želi da ukaže i na nezavidan položaj žena i djevojčica s invaliditetom. One su u još većem riziku od nasilja, kako zbog pola, tako zbog invaliditeta.

ODRŽANA RADIONICA U JU RESURSNOM CENTRU ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ”

17.11.2021

učenici na radionici

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u srijedu, 17. novembra, u JU Resursnom centru za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” održala Radionicu na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). U otvorenom razgovoru sa trenericom s invaliditetom, Miroslavom-Mimom Ivanović, učenici/e Resursnog centra, iskazali/e su svoja zapažanja i iskustva iz svakodnevnog života i ukazali na poteškoće na koje nailaze.

ODRŽANA RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „BRANKO BRINIĆ”

17.11.2021

ucenici u klupama

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je u srijedu, 17. novembra u Osnovnoj školi „Branko Brinić” u Radovićima u Tivtu, organizovala Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Radionici su prisustvovali učenici/e završnog razreda, njih jedanaest, sa kojima se otvoreno i kroz interaktivni rad razgovaralo o njihovoj percepciji OSI.

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA O SENZIBILISANOM I MEDIJSKI KOREKTNOM IZVJEŠTAVANJU O OSI U O.Š. „BRANKO BRINIĆ”

14.11.2021

logoi partnera

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u srijedu, 17. novembra, sa početkom u 10 časova, u Osnovnoj školi „Branko Brinić” u Radovićima u Tivtu, održati Radionicu o senzibilisanom i medijski korektnom izvještavanju o osobama s invaliditetom (OSI). Učenici/e završnih razreda imaće priliku da saznaju kako da što lakše prepoznaju objektivne i profesionalne medijske izvještaje na temu invaliditeta i OSI, kako nesenzibilisano medijsko izvještavanje ne bi uticalo na razvoj stereotipa i predrasuda kod njih. 

NAJAVA DOGAĐAJA - RADIONICA ZA UČENIKE/CE JU RESURSNOG CENTRA ZA SLUH I GOVOR „DR PERUTA IVANOVIĆ”

14.11.2021

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) će u srijedu, 17. novembra, sa početkom u 13 časova, za petnaestak učenika/ca JU Resursnog centra za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović” održati Radionicu na temu prava osoba s invaliditetom (OSI). Dvosatnu radionicu će voditi iskusna trenerica s invaliditetom, Miroslava-Mima Ivanović.

 

ODRŽANA RADIONICA S OSI SMJEŠTENIM U JU DOM STARIH „GRABOVAC” RISAN

10.11.2021

osobe oko stola na radionici

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) održala je u ponedjeljak, 8. novembra Radionicu s osobama s invaliditetom (OSI) koje su smještene u JU Dom starih „Grabovac” u Risnu. Radionica se bavila temama prava OSI, a vodila ju je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar.

NAJAVA RADIONICE U JZU SPECIJALNOJ BOLNICI ZA PSIHIJATRIJU KOTOR

06.11.2021

logo opstine kotor i i mi boke

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), u utorak 9. novembra 2021. godine održaće Radionicu sa pacijentima/kinjama smještenim u JZU Specijalnoj bolnici za psihijatriju Kotor. Radionica će se baviti pravima osoba sa mentalnim invaliditetom, a vodiće je psihološkinja Julijana Cicović-Maslovar. Radionica se organizuje u okviru projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora”, koji finansira Opština Kotor.

OKTOBAR – MJESEC OPOMENE

28.10.2021

ružičasta vrpca

U mjesecu borbe protiv karcinoma dojke, kada se žene podstiču na redovnu kontrolu, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) želi da ukaže da se žene s invaliditetom u Crnoj Gori suočavaju sa nedostatkom osnovnih uslova za to. One su, uprkos zakonskim normama koje garantuju jednakost prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite, suočene sa višestrukom i intersekcijskom diskriminacijom.

OSI MEĐU NAJIZLOŽENIJIM SIROMAŠTVU

16.10.2021

Dan borbe protiv siromaštva

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) želi da ukaže da je, među onima koji nemaju mogućnosti da zadovolje svoje osnovne životne potrebe i žive ispod granice siromaštva, veliki broj osoba s invaliditetom (OSI). Iako se Crna Gora potpisivanjem Konvencije UN-a o pravima OSI, pored ostalog, obavezala na obezbjeđivanje njihovog adekvatnog životnog standarda i socijalne sigurnosti bez diskriminacije po osnovu invalidnosti, svjedočimo njihovoj sve većoj nezaposlenosti, siromaštvu i isključenosti.

I MI BOKE POSTALA ČLANICA JOŠ JEDNE REGIONALNE MREŽE NVO

15.10.2021

mladi-ljudi-ispred-laptopova-na seminaru

Kako kroz inovativne projekte poboljšati zapošljavanje mladih s invaliditetom, jedno je od pitanja za koja, kroz mrežu NVO-a „Omladinski HUB Zapadnog Balkana i Turske” Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) očekuje konkretnu pomoć i podršku. Ona se već realizuje kroz učešće predstavnice I MI Boke na četvorodnevnom Treningu o inovativnim rješenjima u podsticanju zapošljivosti i zapošljavanju mladih iz osjetljivih grupa.

SVJETSKI DAN MENTALNOG ZDRAVLJA, PRILIKA DA SE ZAMISLIMO!

08.10.2021

logo svjetski dan mentalnog zdravlja

Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, koji se obilježava 10. oktobra, Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) želi da ukaže na veliku socijalnu isključenost, izolaciju i sistemsko kršenje ljudskih prava sa kojima se osobe sa mentalnim invaliditetom i članovi njihovih porodica suočavaju, a koji su još više produbljeni zbog pandemije Covid-19. Osobe sa mentalnim oboljenjima u Crnoj Gori su stigmatizovane, teško se odlučuju da potraže pomoć, a i tada ona je ograničena, često neadekvatna ili nedostupna u svim opštinama.

PROFESOR MARK PRISTLI S UNIVERZITETA LIDS ODRŽAO PREDAVANJE O VJEŠTAČENJU INVALIDITETA

04.10.2021

skrin sa vebinara

Inicijativa mladih s invaliditetom Boken (I MI Boke) je 1. oktobra 2021. godine organizovala Webinar za članove/ice radnih grupa za reformu sistema procjene invaliditeta, koji je vodio prof Mark Pristli (Mark Priestley), profesor na predmetu Politika invaliditeta na Fakultetu sociologije i socijalne politike Univerziteta Lids u Velikoj Britaniji. Prof Pristli je koautor Izvještaja Akademske mreže evropskih stručnjaka za invaliditet (ANED) „Procjena invaliditeta u evropskim državama ANED sintetički izveštaj“ koji je izrađen u decembru 2018. godine i obuhvata analizu sistema procjene invaliditeta u 34 evropske zemlje. Jedan je od najvećih stručnjaka u Evropi u oblasti procjene invaliditeta.

Onlajn kampanja „Život donOSI”

02.10.2021

zivot donosi

Članovi/ce Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) su osmislili/e i pripremili/e onlajn Kampanju pod nazivom ,,Život DonOSI”, koju realizujemo putem socijalnih mreža (Facebook, Instagram, Twitter). Kampanja se sastoji od objava o ličnim iskustvima iz svakodnevnog života osoba s invaliditetom (OSI).Iskustva mogu poslati svi koji/e žele, bez obzira jesu li OSI ili ne, ali se ta iskustva moraju ticati OSI ili njihovih porodica.

PREDLOZI PREDSTAVNICE I MI BOKE ZA POJMOVNIK KLJUČNIH TERMINA I JEDINSTVENU METODOLOGIJU PROCJENE INVALIDITETA

14.09.2021

saopstenje naslovna slika

Početkom septembra, izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava-Mima Ivanović je pripremila Pojmovnik ključnih termina za reformu sistema procjene invaliditeta u Crnoj Gori. Ona je u julu dala i predlog osnove za izradu Jedinstvene metodologije utvrđivanja tjelesne invalidnosti i procjene ivaliditeta...

I MI Boke učestvuje u međunarodnom programu obuke o spriječavanju rodno zasnovanog nasilja

06.09.2021

grupa ljudi srednjih godina zajedno

Danas, 7. septembra počinje međunarodni program obuke „Spriječavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje - jačanje faktora promjene”, koji sprovode Švedska policijska uprava i švedska NVO “Kvinna till Kvinna” fondacija, uz podršku švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA). Ovaj program sprovodi se sa ciljem jačanja kapaciteta organizacija i tijela, kako bi spriječavanje i odgovor na rodno zasnovano nasilje bili bolji i u skladu sa vladavinom prava.

Program traje godinu dana i obuhvata onlajn obuke i posjetu Švedskoj, a izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) je jedna od 25 polaznika/ca.

Saopštenje za javnost - Uskoro detaljna analiza poštovanja prava OSI u Crnoj Gori

14.08.2021

fokus grupa sa OSI

Kakav je stvarni položaj osoba s invaliditetom u Crnoj Gori i šta se od onoga što je našoj zemlji preporučeno od strane Komiteta UN-a za prava OSI 2017. godine sprovodi u praksi, biće poznato nakon izrade detaljne Situacione analize poštovanja prava OSI. Situacionu analizu priprema Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) u saradnji sa međunarodnim ekspertom iz SAD-a, u okviru uvodne faze dvogodišnjeg projekta UN Partnerstva za prava OSI (UNPRPD) koji sprovodi UNICEF, UNDP i Kancelarija stalnog predstavnika UN-a za Crnu Goru.

Počinje „EduAkcija za inkluzivnost Kotora“

13.08.2021

opstina kotor sjednica

Današnjim potpisivanjem Ugovora između predsjednika Opštine Kotor, Vladimira Jokića i finansijske menadžerke Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Branke Nikčević, zvanično kreće realizacija projekta „EduAkcija za inkluzivnost Kotora“. Vjerujemo da će planirane aktivnosti doprinijeti povećanju inkluzije i poštovanju prava OSI u opštini Kotor.

12. avgust - Međunarodni dan mladih

12.08.2021

djevojka u kolicima

Dan mladih, širom svijeta, obilježava se danas, s ciljem skretanja pažnje na probleme omladine. Od 2000. godine, na ovaj dan potencira se snaga mladih kao partnera u globalnom društvu, ali se i raznim aktivnostima pokušavaju podstaći na jačanje omladinske politike i uključivanje u procese na svim nivoima...

I MI Boke - nova članica TCI asocijacije

10.08.2021

tci logo

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke) postala je pridruženi član nezavisne svjetske organizacije osoba sa psihosocijalnim invaliditetom TCI (Transforming Communities for Inclusion) čiji je osnovni cilj transformisanje zajednica zarad inkluzije zanemarenih kategorija stanovništva. TCI se zalaže za poštovanje ljudskih prava osoba sa psihosocijalnim invaliditetom...

Saopštenje za javnost: Prva Krivična prijava u Crnoj Gori zbog povrede ravnopravnosti osoba s invaliditetom

31.07.2021

centar za socijalni rad slika

Izvršna direktorka Inicijative mladih s invaliditetom Boke (I MI Boke), Miroslava–Mima Ivanović, podnijela je Krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru 25. juna 2021. godine protiv bivšeg ministra rada i socijalnog staranja, Kemala Purišića i direktora JU Centra za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, Vasilija Todorovića, zato što ni nakon više od dvije godine pravosnažnosti presude Osnovnog suda u Kotoru, nijesu učinili ništa da zgradu ovog Centra prilagode za osobe s invaliditetom...

Neadekvatan sastav novog saziva savjeta za prava osoba sa invaliditetom opštine Kotor

29.07.2021

slika vijesti

Inicijativa mladih s invaliditetom Boke (I Mi Boke) reagovala je povodom Rješenja o obrazovanju i imenovanju Savjeta za prava osoba sa invaliditetom Opštine Kotor, a u cilju proširivanja njegovog sastava...